Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Fraudecommissie Fysica

PersoonRol
Prof. dr. Joke Hadermann effectief stemgerechtigd lid
De heer Kevin Nys effectief raadgevend lid
Prof. dr. Bart Partoens effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Romy Poppe effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Paul Scheunders effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Jacques Tempere effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Sarah Verberckmoes effectief raadgevend lid