Side header image

Contact

Tel: + 32(0)3 265 41 11

Directions and addresses campuses

Search staff, department and/or faculty

Fraudecommissie Informatica

PersoonRol
prof. dr. Bart Goethals effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Els Laenens secretaris
prof. dr. Steven Latré secretaris
prof. dr. Benny Van Houdt plaatsvervangend voorzitter
de heer Simon Van Mierlo effectief raadgevend lid