Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Facultaire Expertengroep Diversiteit

PersoonRol
Prof. dr. Koen De Feyter effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Laura De Meyer effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Gamze Erdem Türkelli effectief stemgerechtigd lid
De heer Cedric Jenart plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Thalia Kruger plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Frederik Swennen effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Liesbeth Todts plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Dirk Vanheule effectief stemgerechtigd lid