Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Facultaire Reflectiegroep Faculteit & Samenleving

PersoonRol
Mevrouw Pascale Buyck effectief stemgerechtigd lid
De heer Koen De Feyter effectief stemgerechtigd lid
Prof. Freek Louckx effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Bruno Peeters effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Nicole Plets effectief stemgerechtigd lid
Mevr. dr. Kelly Reyniers effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Joƫlle Rozie effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Stefan Rutten effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Frederik Swennen voorzitter
Prof. dr. Melissa Vanmeenen effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Melissa Vanmeenen plaatsvervangend voorzitter
De heer Jasper Vereecken effectief stemgerechtigd lid