Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Masterproefcommissie Farmaceutische Wetenschappen

PersoonRol
Prof. dr. Paul Cos effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Adrian Covaci effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Hans De Loof voorzitter
Mevr. dr. Kenn Foubert effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Filip Kiekens effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Luc Pieters effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. ir. Yann Sterckx effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Pieter Van Der Veken effectief stemgerechtigd lid