Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Onderwijscommissie Diergeneeskunde

PersoonRol
Prof. dr. Frank Blockhuys effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Peter Bols effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Inge Brouns effectief raadgevend lid
Mevrouw Anniek Bus effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Christophe Casteleyn effectief raadgevend lid
Prof. dr. Paul Cos effectief raadgevend lid
Prof. dr. Adrian Covaci effectief raadgevend lid
Prof. dr. Peter Delputte effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Annemieke De Ridder effectief raadgevend lid
Dr. Sven De Vos effectief raadgevend lid
Mevrouw Marleen Eyckmans effectief raadgevend lid
Prof. dr. Erik Fransen effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Pieter-Jan Guns effectief raadgevend lid
Prof. dr. Kurt Houf effectief raadgevend lid
Mevrouw Charlotte Jacob effectief raadgevend lid
Prof. dr. Dries Knapen effectief stemgerechtigd lid
De heer Stef Kockelberg secretaris
Mevrouw An Langbeen effectief raadgevend lid
Prof. dr. Herwig Leirs effectief raadgevend lid
Prof. dr. Filip Lemière effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Jo Leroy ondervoorzitter
Prof. dr. Patrick Loobuyck effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Louis Maes effectief stemgerechtigd lid
Dr. Jimmy Saunders effectief raadgevend lid
Prof. dr. Jean-Pierre Timmermans effectief stemgerechtigd lid
Mevr. dr. Kim Toté effectief raadgevend lid
Prof. dr. Steven Van Cruchten voorzitter
Dr. Jo Vandervoort effectief raadgevend lid
Prof. dr. Machteld van Dierendonck effectief raadgevend lid
Prof. dr. Chris Van Ginneken effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Wim Van Hul effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Evy Verbueken effectief stemgerechtigd lid
Dr. Lucia Vergauwen effectief raadgevend lid
Prof. dr. Marleen Verhoye effectief stemgerechtigd lid