Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Onderwijsraad

PersoonRol
De heer Michael Auwers plaatsvervangend stemgerechtigd lid
De heer Skander Bennis plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Mevrouw Hayat Bentouhami effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Ronny Blust effectief raadgevend lid
De heer Olivier Chandesais effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Lauranne Claus effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Pegie Cool plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Dr. Gustaaf Cornelis plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Mevrouw Stefanie Cornwell plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Paul Cos plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Walter Daems effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Diana De Graeve effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Nathalie Dens plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Ann De Schepper voorzitter
De heer Johan De Walsche effectief stemgerechtigd lid
Dr. Valérie De Witte effectief stemgerechtigd lid
De heer Georges Goffin plaatsvervangend raadgevend lid
Mevrouw Sarah Hendrickx effectief stemgerechtigd lid
Dr. Adriaan Herremans plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Nathalie Holvoet effectief raadgevend lid
Prof. dr. Werner Jacobs effectief raadgevend lid
De heer Dirk Janssen effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Hilde Janssens effectief raadgevend lid
Prof. dr. Koen Janssens ondervoorzitter
Mevrouw Roberta Johnson plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Filip Lardon effectief raadgevend lid
Prof. dr. Patrick Loobuyck effectief waarnemend lid
Dr. Eric Mathieu effectief waarnemend lid
Prof. dr. Nele Michels ondervoorzitter
Prof. dr. Nele Michels effectief stemgerechtigd lid
Dr. Hedwig Neels effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Karel Neels effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Elsje Pauwels plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Mevrouw Bianca Roseaux adjunct-secretaris
Mevrouw Valerie Rousseau effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Gert Straetmans effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Stef Vandeginste effectief stemgerechtigd lid
De heer Luc Van de Poele secretaris
Prof. dr. Geert Van Eekert plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Chris Van Ginneken effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Herman Van Goethem effectief raadgevend lid
Prof. dr. Jan Vanhoof plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Melissa Vanmeenen plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Mevrouw Vicky Van Woensel effectief stemgerechtigd lid
Dr. Kathleen Vercauteren effectief waarnemend lid
De heer Kristof Verhulst effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Dieter Vermandere effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Dirk Vissers plaatsvervangend stemgerechtigd lid
De heer Brecht Volders plaatsvervangend stemgerechtigd lid
De heer Robert Voorhamme effectief raadgevend lid