Side header image

Contact

Tel: + 32(0)3 265 41 11

Directions and addresses campuses

Search staff, department and/or faculty

Raad van Bestuur Centrum Pieter Gillis

PersoonRol
mevrouw Anne Adams effectief stemgerechtigd lid
de heer Dennis Baert effectief stemgerechtigd lid
de heer Gustaaf Cornelis effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Patrick Cras effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Christ'l De Landtsheer effectief stemgerechtigd lid
dr. Tim Engels effectief stemgerechtigd lid
mevrouw Maggy Goossens effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Thalia Kruger effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Herwig Leirs effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Willem Lemmens voorzitter
prof. dr. Patrick Loobuyck effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Tom Sauer effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Dirk Snyders effectief stemgerechtigd lid
prof. dr. Walter Van Herck effectief stemgerechtigd lid
mevrouw Veerle Van Houwenhove effectief waarnemend lid
dr. Gerlinde Verbist effectief stemgerechtigd lid