Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Raad van Bestuur Centrum Pieter Gillis

PersoonRol
Mevrouw Inge Bertels effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Gytha Burman effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Patrick Cras effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Koen De Feyter voorzitter
Prof. dr. Christ'l De Landtsheer effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Henk de Smaele effectief stemgerechtigd lid
De heer Johan De Walsche plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Mevrouw Maggy Goossens effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Kathleen Gyssels plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Ann Jorissen effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Thalia Kruger plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Herwig Leirs effectief waarnemend lid
Prof. dr. Herwig Leirs effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Patrick Loobuyck effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Tom Sauer plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Dirk Snyders effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Lien Van Cant effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Sabine Van Doorslaer effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Chris Van Ginneken plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Herman Van Goethem effectief waarnemend lid
Prof. dr. Walter Van Herck effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Veerle Van Houwenhove effectief waarnemend lid
De heer Gert Van Langendonck effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Luc Van Liedekerke plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Dr. Gerlinde Verbist effectief stemgerechtigd lid
De heer Janus Verrelst effectief stemgerechtigd lid