Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Stuurgroep PLUS Internationalisering

PersoonRol
Mevrouw Anne Adams effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Karim Johannes Becher effectief stemgerechtigd lid
De heer Tim Berckmans effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Sara Bervoets effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Peter Bursens effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Maria Lena Candries effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Danny Cassimon effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Paul Cos effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Peter Delputte effectief stemgerechtigd lid
De heer Dimitri Geelhand de Merxem effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Nathalie Holvoet effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Thalia Kruger effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Herwig Leirs effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Erika Leunens effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Milorad Milosevic effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Rudi Penne effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Bianca Roseaux effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Nele Simons effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Christiane Stallaert effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Pierre Van Damme effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Dirk Vanheule effectief stemgerechtigd lid
De heer Piet Van Hove effectief stemgerechtigd lid
Dr. Kathleen Vercauteren effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Dirk Vissers effectief stemgerechtigd lid