Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Studievoortgangscommissie Biochemie en Biotechnologie

PersoonRol
Prof. dr. Dirk Adriaensen voorzitter
Prof. dr. Karolien De Wael plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Dr. Valérie De Witte effectief raadgevend lid
Prof. dr. Joke Hadermann effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Wouter Herrebout plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Koen Janssens effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Roberta Johnson effectief raadgevend lid
Mevrouw An Langbeen effectief raadgevend lid
Prof. dr. Erik Neyts plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Els Prinsen secretaris
Mevr. dr. Jo Suijkerbuijk effectief raadgevend lid
Dr. Stijn Symens plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Dr. Bart Tambuyzer effectief raadgevend lid
Prof. dr. Steven Van Cruchten effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Raoul Van Damme plaatsvervangend stemgerechtigd lid
Prof. dr. Wim Vanden Berghe effectief raadgevend lid
Dr. Jo Vandervoort effectief raadgevend lid
Prof. dr. Wim Vanroose effectief stemgerechtigd lid