Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Studievoortgangscommissie Bio-ingenieurswetenschappen

PersoonRol
Prof. dr. Han Asard effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Mariska Hendrickx effectief raadgevend lid
Prof. dr. Silvia Lenaerts effectief stemgerechtigd lid
Dr. Tom Tytgat effectief stemgerechtigd lid