Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Studievoortgangscommissie Biomedische Wetenschappen

PersoonRol
Prof. dr. Frank Blockhuys effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Stefanie Cornwell effectief raadgevend lid
De heer Marc Demolder effectief raadgevend lid
Prof. dr. Winnok De Vos effectief stemgerechtigd lid
Dr. Valérie De Witte effectief raadgevend lid
Mevrouw Roberta Johnson effectief raadgevend lid
Prof. dr. Herwig Leirs effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Filip Lemiere effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Jan Sijbers effectief stemgerechtigd lid
Mevr. dr. Jo Suijkerbuijk effectief raadgevend lid
Dr. Bart Tambuyzer effectief raadgevend lid
Prof. dr. Annemie Van Der Linden effectief stemgerechtigd lid
Dr. Jo Vandervoort effectief raadgevend lid
Prof. dr. Frans Van Meir voorzitter
Prof. dr. Marleen Verhoye secretaris
Prof. dr. Jan Verlooy effectief stemgerechtigd lid