Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Studievoortgangscommissie Farmaceutische Wetenschappen

PersoonRol
Prof. dr. Dirk Adriaensen plaatsvervangend secretaris
De heer Joey De Backer effectief raadgevend lid
Prof. dr. Gilles De Keulenaer effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Hans De Winter plaatsvervangend voorzitter
Dr. Valérie De Witte effectief raadgevend lid
Prof. dr. Joris Dirckx effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Wouter Herrebout effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Roberta Johnson effectief raadgevend lid
Prof. dr. Wim Martinet secretaris
Prof. dr. Jan Sijbers effectief stemgerechtigd lid
Mevr. dr. Jo Suijkerbuijk effectief raadgevend lid
Dr. Bart Tambuyzer effectief raadgevend lid
Prof. dr. Pieter Van Der Veken voorzitter
Dr. Jo Vandervoort effectief raadgevend lid
Prof. dr. Kris Vissenberg effectief stemgerechtigd lid