Side header image

Contact

Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Tel: + 32(0)3 265 41 11 

Search staff, department and/or faculty

Studievoortgangscommissie Informatica

PersoonRol
Prof. dr. Jan Broeckhove effectief stemgerechtigd lid
Prof. dr. Bart Goethals effectief stemgerechtigd lid
Mevrouw Mariska Hendrickx effectief raadgevend lid
Prof. dr. Benny Van Houdt effectief stemgerechtigd lid
De heer Simon Van Mierlo effectief stemgerechtigd lid