25+ results for ""DR_UA026""

Ms Fien De Malsche

function
doctoraatsbursaal
tel:
Ms Fien De Malsche

Dr Géraldine De Visscher

function
stafmedewerker onderzoek
tel:
Dr Géraldine De Visscher

Ms Jolien Faes

function
Academisch medewerker (AAP) - post - doc navorser FWO
tel:
Ms Jolien Faes

Dr (NL: mevr. dr.) Lisa Hilte

function
post - doc navorser FWO
tel:
Dr (NL: mevr. dr.) Lisa Hilte

Ms Marilize Pretorius

function
Academisch medewerker (AAP)
tel:
Ms Marilize Pretorius

Ms Edwige Sijyeniyo

function
buitenlands doctoraatsbursaal
tel:
Ms Edwige Sijyeniyo

Ms Hanne Surkyn

function
doctoraatsbursaal
tel:
Ms Hanne Surkyn