25+ results for "FR_UA049"

Ms Sarah Ahannach

function
doctoraatsbursaal
tel:
Ms Sarah Ahannach

Mr Bart Cuypers

function
post - doc navorser FWO
tel:
Mr Bart Cuypers

Prof. (NL: prof. dr.) Koen Janssens

function
gewoon hoogleraar - vicedecaan
tel:
Prof. (NL: prof. dr.) Koen Janssens

Prof. (NL: prof. dr.) Nick Schryvers

function
decaan - gewoon hoogleraar
tel:
tel:
Prof. (NL: prof. dr.) Nick Schryvers