Anvers Üniversitesi genç, dinamik ve ilerici bir üniversitedir. Üniversitemiz tarihi köklerini oluşturan varlıkları ile topluma olumlu katkıda bulunma tutkusunu bir araya getirir. Anvers Üniversitesi aktif çoğulculuğa inanır. Üniversitemiz bu ruhla bilimsel, sosyal, felsefi ve etik meseleler üzerinde eleştirel araştırmayı ve öğretimi, derinlemesine düşünmeyi ve tartışmayı teşvik eder. Beynelminelcilik, üniversitemizin misyon beyanındaki anahtar kelimelerden biridir. Anvers Üniversitesi’nin Avrupa’nın Geleceği için Genç Üniversiteler ağının bir ortağı olması tesadüfi değildir (www.YUFE.eu).

Anvers Üniversitesi, Belçika’nın kalbindeki Anvers şehrindedir. Anvers şehri sadece tarih dolu bir ortaçağ ve barok kenti değildir. Şehir ayrıca canlı sosyal ortama, etkileyici bir mimariye ve kültürel kontrastlara sahip hareketli bir metropoldür. Anvers’te New York’tan fazla, 170’in üstünde farklı uyruktan insan yaşamaktadır! Bu kozmopolitan yapı, aynı şekilde üniversitemizde de yansıtılmaktadır. Üniversitemiz 20.800 civarında öğrenciye sahiptir: ki bunun %19’unu 130 farklı milliyetten uluslararası öğrenciler oluşturur.

Sizi üniversitemizi keşfe davet ediyoruz. İngilizce olarak daha fazla bilgi mevcuttur.