Side header image

Studeren en ondernemen

Een student kan het statuut van student-ondernemer aanvragen.‚Äč 

Wat

Dit statuut geeft je:

 • Ondersteuning via coaching, afgestemd op jouw vragen. Deze coaching gebeurt door experts, verbonden aan de UAntwerpen, TAKEOFFANTWERP en/ of andere partners van UAntwerpen. Deze coaching wordt op maat gemaakt en gaat over intellectuele eigendom, financiën, business modeling, kostenbepaling, business planning, networking, etc. De exacte inhoud van jouw coaching wordt bepaald in overleg tijdens het intake moment bij TAKEOFFANTWERP (zie verder).
   
 • Bijzondere faciliteiten: als student-ondernemer kan je bijzondere faciliteiten aanvragen voor onderwijs en/of examens bij de Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding. Dit zijn redelijke aanpassingen die de moeilijkheden, die een onderneming voor je studie met zich kunnen meebrengen, zoveel mogelijk trachten op te vangen.

Daarnaast  biedt TAKEOFFANTWERP  je toegang tot werkplekken, vergaderzalen en deelname aan events van TAKEOFFANTWERP.

Het statuut moet je elk academiejaar opnieuw aanvragen!

Wie

Studenten die hun eigen zaak hebben of die concrete plannen hebben om die binnen het jaar op te starten, kunnen in aanmerking komen voor het statuut student-ondernemer.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor  het statuut student-ondernemer moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • M.b.t. je onderneming: 
 1. Je hebt reeds een onderneming opgericht, bv. een éénmanszaak, vennootschap, vzw of een andere erkende ondernemingsvorm OF
   
 2. Je hebt een concreet idee: je moet reeds een eerste ontwerp van je business plan kunnen voorleggen om je idee te valoriseren
 • M.b.t. je onderwijs:
 1. Je hebt reeds minstens 60 studiepunten verworven EN
   
 2. Je hebt voor minstens 60%  van de opgenomen studiepunten creditbewijzen behaald in het vorig academiejaar
 • Je engageert je om je onderneming voor te stellen op het slotevent van TAKEOFFANTWERP.
   
 • Je engageert je om bij toekenning van het statuut, zelf een intake (startersbegeleiding) te regelen in TAKEOFFANTWERP.

Hoe 

Dien je aanvraag in via deze webpagina.

 • Stap 1: Vul het webformulier ‘Aanvraag statuut student-ondernemer’ in. Indien je tijdens het eerste semester het statuut wil verkrijgen, dien je je aanvraag in bij voorkeur  op 7 september 2016 en uiterlijk op 7 oktober 2016. Na deze datum word je verwezen naar het tweede semester. Wanneer je in het tweede semester het statuut aanvraagt, doe je dit uiterlijk op 24 februari 2017. Studenten die hun aanvraag niet tijdig hebben ingediend, kunnen tijdens dat semester GEEN beroep doen op het statuut en bijhorende bijzondere faciliteiten. Om ten volle te kunnen genieten van alle voordelen van het statuut in het eerste semester, moet je de aanvraag afronden uiterlijk op 7 september 2016. Bij indiening na 7 september kan je geen coachingstraject meer volgen in het eerste semester.
   
 • Stap 2: Als je een aanvraag hebt gedaan, volg je een verplichte infosessie. Je zal bij de aanvraag reeds een keuze moeten aanduiden wanneer je de sessie wenst te volgen.
   
 • Stap 3: Na het invullen van het webformulier, ontvang je een email met de bevestiging van jouw keuze voor de verplichte algemene sessie.
   
 • Stap 4: Elke aanvraag moet aan de hand van een dossier gestaafd worden. Het dossier moet digitaal ingediend worden via de URL die je ontvangt  in de email bij stap 3.
   
 • Stap 5: Na goedkeuring van je statuut, ontvang je een email van de Commissie Student Ondernemerschap waarin bevestigd wordt dat de faculteit je bijzondere faciliteiten kan toestaan. Vanaf dan kan je ook genieten van de andere voordelen.

Zorgcoördinatoren

Student-ondernemers kunnen terecht bij Eva Goethals of Daniel Boeykens, Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding. Je kan hen bereiken via het mailadres Bijzonderefaciliteiten@uantwerpen.be

TAKEOFFANTWERP

TAKEOFFANTWERP is een initiatief van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (Universiteit Antwerpen, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Hogere Zeevaartschool Antwerpen en Karel de Grote-Hogeschool) samen met de stad Antwerpen ter ondersteuning van ondernemerschap door studenten.

Contact

STudentenInformatiePunt (STIP) Stadscampus - Gebouw E (Agora)
Eerste verdieping
Grote Kauwenberg 2
2000 Antwerpen
Tel. +32 3 265 48 72
stip@uantwerpen.be