Side header image

Studeren en ondernemen 2018-2019

Een student aan de Universiteit Antwerpen kan het statuut van student-ondernemer aanvragen.​ 

Het statuut student-ondernemer geeft je recht op:

 • Coaching afgestemd op jouw vragen
  Deze coaching is gericht op Belgische ondernemingen en gebeurt door experts, verbonden aan de Universiteit Antwerpen, TAKEOFFANTWERP of andere partners van UAntwerpen.

  Coaching op maat is beschikbaar over:
  • intellectuele eigendom
  • financiën
  • business modeling
  • kostenbepaling
  • business planning
  • networking, etc.

   Alle coachingsessies worden in het Nederlands gegeven. De coaching wordt afgestemd op jouw noden. Onze interne/inhoudelijke coach biedt je coaching op maat na afspraak.
    
 • Bijzondere faciliteiten
  Eénmaal erkend als student-ondernemer kan je bijzondere faciliteiten aanvragen voor onderwijs en/of examens bij de Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding.

 • Daarnaast  biedt TAKEOFFANTWERP je toegang tot werkplekken, vergaderzalen en deelname aan events van TAKEOFFANTWERP.
   
 • Het statuut student-ondernemer helpt je bij het aanvragen van het wettelijk sociaal-fiscaal statuut van 'student-zelfstandige'.

Het statuut moet je elk academiejaar opnieuw aanvragen!

Wie?

Studenten die hun eigen zaak hebben of die concrete plannen hebben om die binnen het jaar op te starten, kunnen in aanmerking komen voor het statuut student-ondernemer.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor  het statuut student-ondernemer moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

Je onderneming: 

 1. Je hebt reeds een onderneming opgericht, bv. een éénmanszaak, vennootschap, vzw of een andere erkende ondernemingsvorm

  OF
   
 2. Je hebt een concreet idee: je moet reeds een eerste ontwerp van je business plan kunnen voorleggen om je idee te valoriseren

Je opleiding:

 1. Je hebt reeds minstens 60 studiepunten verworven tijdens vorige academiejaren.

  EN
   
 2. Je hebt voor minstens 60%  van de opgenomen studiepunten creditbewijzen behaald binnen jouw studieprogramma opgenomen in vorig academiejaar

Je engageert je om je voor minstens 27 studiepunten in te schrijven of je schrijft je in in het afstudeerjaar waarbij de voorwaarden voor recht op kindertoeslag behouden blijven. Na 1 februari van het lopend academiejaar wordt nagegaan of aan deze voorwaarde werd voldaan en is dit criterium geldend voor een eventuele verlenging van het statuut student-ondernemer.

Je engageert je om je onderneming voor te stellen op het slotevent van TAKEOFFANTWERP.

Je engageert je om bij toekenning van het statuut, zelf een intake (startersbegeleiding) te regelen in TAKEOFFANTWERP.

Hoe?

 • Stap1. Vul het webformulier 'Aanmeldingsformulier statuut student-ondernemer' en vraag een intakegesprek aan!

  Deadlines
  • Eerste semester: zowel aanmelding als dossier moeten ten laatste op 1 oktober ingediend zijn (nieuwe deadline!)
  • Tweede semester: 2 februari 2019.

   Studenten die hun aanvraag niet tijdig hebben ingediend, kunnen tijdens dat semester GEEN beroep doen op het statuut en bijhorende coachingtrajecten.
    
 • Stap 2. Na het volgen van een infosessie of na jouw intakegesprek, ontvang je een e-mail met de link voor het indienen van je dossier.
   
 • Stap 3. Dossier indienen
  Elke aanvraag moet aan de hand van een dossier gestaafd worden. Het dossier moet digitaal ingediend worden.

  Deadline
  Voor academiejaar 2018-2019 ligt de deadline voor het inleveren van je dossier op één week na de deadline voor het indienen van het aanvraagformulier.
  Eerste semester: 1 oktober 2018
  Tweede semester: 9 februari 2019
 • Stap 4. Na goedkeuring van je statuut, ontvang je een e-mail van de Commissie Ondernemerschap waarin bevestigd wordt dat je het statuut van student-ondernemer hebt verworven en je vanaf dan eventueel kan genieten van bijzondere faciliteiten als deze worden toegestaan door de faculteit.

TAKEOFFANTWERP

TAKEOFFANTWERP is een initiatief van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (Universiteit Antwerpen, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Hogere Zeevaartschool Antwerpen en Karel de Grote-Hogeschool) samen met de stad Antwerpen ter ondersteuning van ondernemerschap door studenten.

Contact

Contact