Side header image

Studeren en ondernemen

Heb je als student reeds een onderneming, of een idee dat je tot een bedrijf wil uitwerken?

Aan de Universiteit Antwerpen kan je studeren en ondernemen optimaal combineren!

Ondernemende studenten kunnen aan de Universiteit Antwerpen het speciaal statuut van ‘student-ondernemer’ aanvragen. Zo geniet je van inhoudelijke coaching, studieplanning en verschillende andere voordelen.

Het 'statuut student-ondernemer' binnen de universiteit is niet hetzelfde als het wettelijk statuut 'student-zelfstandige'. Het 'statuut student-ondernemer' binnen de universiteit helpt je wel om in aanmerking te komen voor het wettelijk statuut van student-zelfstandige. 

Het statuut student-ondernemer aan de Universiteit Antwerpen geeft je recht op:

 • Coaching afgestemd op jouw vragen
  Deze coaching is gericht op Belgische ondernemingen en gebeurt door experts, verbonden aan de Universiteit Antwerpen, TAKEOFFANTWERP of andere partners van UAntwerpen.

  Coaching op maat is beschikbaar over:
  • intellectuele eigendom
  • financiën
  • business modeling
  • kostenbepaling
  • business planning
  • networking, etc.

Alle coachingsessies zijn in het Nederlands. De coaching wordt afgestemd op jouw noden. Onze interne/inhoudelijke coach biedt je coaching op maat na afspraak.

 • Bijzondere faciliteiten
  Eénmaal erkend als student-ondernemer kan je bijzondere faciliteiten aanvragen voor onderwijs en/of examens bij de Dienst voor Studieadvies en Studentenbegeleiding.
   
 • Toegang tot werkplekken, vergaderzalen en deelname aan events
  Daarnaast  biedt TAKEOFFANTWERP je toegang tot werkplekken en vergaderruimte en kan je deelnemen aan events op maat van ondernemende studenten. 

Lees meer over de voordelen van het statuut student-ondernemer
 

Wie kan in aanmerking komen?

Studenten die hun eigen zaak hebben of die een idee hebben en binnen het jaar een bedrijf willen opstarten, kunnen in aanmerking komen voor het statuut student-ondernemer.

Heb je vorig academiejaar reeds het statuut student-ondernemer verkregen? Vergeet dit dan zeker niet te verlengen.
 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor  het statuut student-ondernemer moet je aan een aantal voorwaarden voldoen betreffende je onderneming en je opleiding:

Je onderneming: 

 1. Je hebt reeds een onderneming opgericht, bv. een éénmanszaak, vennootschap, vzw of een andere erkende ondernemingsvorm.

  OF
   
 2. Je hebt een concreet idee: je moet reeds een eerste ontwerp van je business plan kunnen voorleggen om je idee te valoriseren.

Je opleiding:

 1. Je hebt reeds minstens 60 studiepunten verworven tijdens vorige academiejaren.

  EN
   
 2. Je hebt voor minstens 60%  van de opgenomen studiepunten creditbewijzen behaald binnen jouw studieprogramma opgenomen in vorig academiejaar.

EN

Je engageert je om je voor minstens 27 studiepunten in te schrijven of je schrijft je in in het afstudeerjaar waarbij de voorwaarden voor recht op kindertoeslag behouden blijven. Na 1 februari van het lopend academiejaar wordt nagegaan of aan deze voorwaarde werd voldaan en is dit criterium geldend voor een eventuele verlenging van het statuut student-ondernemer.

Je engageert je om je onderneming voor te stellen op het slotevent van TAKEOFFANTWERP.

Je engageert je om bij toekenning van het statuut, zelf een kennismakingsgesprek te regelen met de interne entrepreneurship coach.

Hoe vraag je het statuut student-ondernemer aan de Universiteit Antwerpen aan?

Je kan het statuut student-ondernemer aan de Universiteit Antwerpen aanvragen in drie stappen:

 • Stap1: Aanmelden en dossier indienen 

  Vul het webformulier 'Aanmeldingsformulier statuut student-ondernemer' in en dien je dossier in.

  Elke aanvraag moet aan de hand van een dossier gestaafd worden. Dit dossier dien je in via de link die je per mail werd toegezonden na je aanmelding.

  Het dossier bestaat uit een korte vragenlijst en enkele verplichte bewijsstukken: een foto van jezelf, een bewijs dat je voldoet aan de vooropgestelde voorwaarden en een korte pitch van je idee of bedrijf. Het dossier moet digitaal ingediend worden voor de onderstaande deadline.

  Deadline semester 2
  • Aanvraag: 2 februari 2019
  • Indienen dossier: 9 februari 2019

   Studenten die hun aanvraag niet tijdig hebben ingediend, kunnen tijdens dat semester GEEN beroep doen op het statuut en bijhorende coachingtrajecten.
    
 • Stap2: Infosessie – kennismakingsgesprek

  Neem deel aan één van de infosessies omtrent studeren en ondernemen of regel een kennismakingsgesprek. Tijdens de infosessie wordt dieper ingegaan op de modaliteiten van de aanvraag en hoe je bijzondere faciliteiten kan aanvragen. Je kan deze infosessie in groep volgen of een individuele afspraak maken met:
  • de interne entrepreneurship coach Jasmine Meysman voor inhoudelijke vragen;
  • de eerstelijnsondersteuner Eva Goethals voor de bijzondere faciliteiten;
  • de secretaris Hilde Segal voor administratieve vragen.
    
 • Stap3: Beoordeling

  Na goedkeuring van je aanvraag en de toekenning van je statuut, ontvang je een e-mail van de Commissie Ondernemerschap waarin bevestigd wordt dat je het statuut van student-ondernemer hebt verworven en je vanaf dan eventueel kan genieten van bijzondere faciliteiten als deze worden toegestaan door de faculteit.

  Het statuut moet je elk academiejaar opnieuw aanvragen!

 

TAKEOFFANTWERP

TAKEOFFANTWERP is een initiatief van de Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen (Universiteit Antwerpen, Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen, Hogere Zeevaartschool Antwerpen en Karel de Grote-Hogeschool) samen met de stad Antwerpen ter ondersteuning van ondernemerschap door studenten.

Contact

Contact