MIOS is een onderzoeksgroep binnen het Departement Communicatiewetenschappen van de Faculteit Sociale Wetenschappen.

Sinds 2003 onderzoekt MIOS individueel en organisationeel gebruik van digitale media om inzicht te verwerven in (computer-) gemedieerde communicatie, toepassingen en effecten, met het oog op onder meer evidence-based communicatiestrategieën en beleid.

De onderzoeksactiviteiten van MIOS kunnen gelinkt worden aan twee niveaus:

  • Het gebruik van digitale media door individuen, en de daaraan gekoppelde kansen en risico's. Op dit niveau staat het onderzoek naar het gebruik van internet, gsm en games door kinderen, jongeren en volwassenen centraal.
  • Het strategisch gebruik van digitale media door organisaties (bedrijven, social-profit organisaties, overheden). Op dit niveau wordt er o.m. onderzoek gevoerd naar onder meer online reclame en gezondheidscommunicatie.

De thema's waarop MIOS zich concentreert zijn: