Betrokkenheid in internationale netwerken

Het MIOS team maakt deel uit van verschillende internationale onderzoeksnetwerken:

Bovendien is MIOS lid van verschillende internationale wetenschappelijke verenigingen zoals:

Het internationaal programma 'HealthNar'

Verhalen spelen een steeds belangrijkere rol in de (online) communicatie over gezondheidsproblemen. Nieuwsverslaggevers melden niet alleen de koude feiten over een aanstaande epidemie, maar passen ook steeds vaker technieken toe die in romans en films worden gebruikt. Serious games gebruiken interactieve verteltechnieken om de gezondheid van kinderen te verbeteren. Gezondheidscampagnes maken gebruik van beroemdheden en rolmodellen om een doelgroep te overtuigen gezonde gewoonten aan te nemen.

Ondanks het toenemende gebruik ervan is er relatief weinig bekend over de effecten van narratieven in een gezondheidscommunicatiecontext, aangezien de expertise over narratieven verspreid is over verschillende disciplines.

De doelstellingen van het HealthNar programma zijn:

 • Het versterken en consolideren van het opkomende gebied van narratieven in gezondheidscommunicatie
 • Een bloeiend en solide multidisciplinair uitwisselingsnetwerk voor onderzoek op het gebied van narratieven en gezondheid tot stand brengen.

Het programma tracht deze doelstellingen te bereiken door internationale wetenschappers uit gezondheidspsychologie, mediapsychologie, gezondheidscommunicatie, kunst en interactieve communicatie samen te brengen, van de volgende universiteiten:

 • Radboud University Nijmegen, Nederland
 • University of Antwerpen, België: onderzoeksgroepen MIOS & MPC
 • University of Augsburg, Duitsland
 • University of Koblenz-Landau, Duitsland
 • University of New South Wales, Sydney, Australië
 • Edith Cowan University, Perth, Australië

Het HealthNar programma is geïnitieerd door Enny Das (Radboud University). Het programma werd opgericht door het International Research Staff Exchange Scheme (IRSES). 

 • Het eerste werkpakket betreft coördinatie en beheer.
 • De tweede tot en met vierde werkpakketten richten zich op verschillende aspecten van narratieve communicatie, waarbij verschillende disciplinaire perspectieven en theoretische benaderingen worden doorkruist. Kennis en vaardigheden worden uitgewisseld via seminars, workshops, wetenschappelijke papers en wekelijkse bijeenkomsten tussen gastonderzoekers en gastonderzoekers.
 • Het vijfde werkpakket betreft het samenbrengen van de opgedane kennis in een nieuw onderzoekskader dat zal worden geïntegreerd in een onderzoeksvoorstel en gepubliceerd in een geredigeerd boek.

Voor meer informatie over de onderzoeksactiviteiten van onze MIOS onderzoekers, kan u contact opnemen met Heidi Vandebosch. 

U kunt ook meer informatie vinden op de website van het netwerk