Veelgestelde vragen

Hoe komt u aan mijn adresgegevens?

U werd op basis van toeval geselecteerd uit het Rijksregister om deel te nemen aan dit onderzoek. Het SiV-consortium heeft de toelating gekregen om een toevalssteekproef te trekken uit het Rijksregister. Zo kan er een representatieve steekproef worden getrokken voor de populatie van het onderzoek.

Wat gebeurt er met mijn contactgegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden in geen geval vrijgegeven aan derden. De verzameling en de bewaring van de gegevens gebeuren volledig anoniem zodat uw privacy op elk moment gegarandeerd is. Interviewers zijn bij wet gebonden aan het beroepsgeheim. Dit betekent dat zij gegevens zoals namen, adressen en inhoud van de interviews ten allen tijde geheim moeten houden. De personen die de antwoorden analyseren hebben geen toegang tot uw identificatiegegevens zoals uw naam en adres.

Wat gebeurt er met de gegeven antwoorden?

Nadat het interview is afgerond worden uw gegevens doorgezonden naar de dataverwerker. Naam- en adres gegevens worden verwijderd vooraleer de onderzoekers de verzamelde gegevens in handen krijgen. Alle antwoorden worden aldus volledig anoniem verwerkt.

Waarom ik en niet een ander?

U werd op basis van een toevalssteekproef uit het Rijksregister geselecteerd. We hebben ervoor gekozen om mensen te selecteren op basis van toeval om zo tot een representatieve steekproef te komen. We willen een doorsnede van de bevolking bevragen, om zo een realistisch beeld te krijgen van relaties in Vlaanderen. Groepen met verschillende kenmerken (geslacht, leeftijd,...) dienen aanwezig te zijn in de steekproef en op basis van deze kenmerken worden personen geselecteerd. Het principe van de steekproef is namelijk dat elke respondent eigenlijk vertegenwoordiger is van een categorie mensen. Uw deelname aan dit onderzoek is dan ook cruciaal voor de kwaliteit van het onderzoek.

Wat is het doel van deze studie?

Het doel van ‘Scheiding in Vlaanderen’ is om onderzoek te doen naar relatievorming en -ontbinding. Er worden ook gegevens verzameld over huishoudelijke taakverdeling, opvoeden, arbeidsloopbaan, gezondheid, dienstverlening, sociale steun, scheidingsprocessen, verblijfsregelingen, alimentatie... Op basis hiervan willen we inzicht verwerven in het functioneren van  gezinnen en relaties. Deze kennis zal de basis vormen voor het formuleren van beleidsadviezen. Daarnaast zal er ook een reeks wetenschappelijke en toegankelijke publicaties verschijnen over deze maatschappelijke thema’s.

Meer info vindt u onder de rubriek SiV I en SiV II.

Waarom meedoen?

Uw medewerking maakt het mee mogelijk om een representatief beeld te krijgen van de Vlaamse bevolking en is dan ook cruciaal voor de kwaliteit van het onderzoek. Door deel te nemen, draagt u bij aan het verkrijgen van nauwkeurige en uitgebreide informatie over gezinssamenstelling en familierelaties binnen Vlaanderen. Deze gegevens zijn cruciaal voor het vormen van een grondig begrip van de sociale dynamiek en het functioneren van relaties binnen onze samenleving. Bovendien biedt uw deelname onderzoekers en beleidsmakers de benodigde informatie om een goed beleid te ontwikkelen en actuele uitdagingen op gebeid van familierelaties aan te pakken.

 Het is een kans om uw eigen mening en ervaringen te delen, waardoor u kunt bijdragen aan de ontwikkeling van oplossingen en verbetering aan het huidige systeem.

Van wie gaat deze studie uit?

Binnen het kader van het programma "Onderzoeksinfrastructuur" van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) werd voor de uitvoering van dit onderzoek een consortium opgericht. De volgende promotoren maken deel uit van dit consortium:

Prof. dr. D. Mortelmans van Universiteit Antwerpen - Centrum Demografie, Familie en Gezondheid (CPFH)

Prof. dr. P. Bracke van Universiteit Gent - Health and Demographic Research (HeDeRa)

Prof. dr. J. Van Bavel van Katholieke Universiteit Leuven. Centre for Family and Population Studies (FaPOS)

Meer info over het onderzoeksteam vindt u hier.

Hebt u nog een vraag? 

Mail dan naar romy.delaet@uantwerpen.be