Technology for Integrated Water Management

De doelstelling van de master-na-master 'Technology for Integrated Water Management' is specialisten in watertechnologie te vormen met kennis van en inzicht in integraal waterbeheer en -beleid, de ontwikkelingen in de watersector en de wereldwijde waterproblematiek. De opleiding wordt gezamenlijk georganiseerd door de Universiteit Gent, de Hogere Zeevaartschool en de Universiteit Antwerpen.

Nieuws