Slimme apparaten analyseren drugs in de toekomst snel en correct

Media in Dutch

Nieuw wapen in strijd tegen drugshandel: UAntwerpen stelt apparaat voor dat drugs sneller analyseert - VRTNWS, 21-11-2023

Apparaten ontwikkeld door UAntwerpen testen razendsnel welke drugs in staal zitten- GVA/ATV, 21-11-2023

Slim apparaat kan drugs snel en precies analyseren - Kanaal Z, 21-11-2023

Universiteit Antwerpen ontwikkelt apparaat voor snellere analyse drugs - Flows, 21-11-2023

UAntwerpen stelt BorderSens-project voor dat toelaat om drugs vlugger op te sporen - Antwerps Persbureau, 21-11-2023

Media in French

Des chercheurs de l'UAnvers présentent des dispositifs d'analyse rapide des drogues - RTBF, 21-11-2023

Des chercheurs de l'UAnvers présentent des dispositifs d'analyse rapide des drogues - RTL, 21-11-2023

Des chercheurs de l'UAnvers présentent des dispositifs d'analyse rapide des drogues - Metro, 21-11-2023

UAntwerpen coördineerde EU-project om werk politie- en douanediensten te vergemakkelijken

Drugs snel en correct analyseren: met dat doel voor ogen ontwikkelden vijftien partners uit acht verschillende EU-landen drie prototypes van draagbare en draadloze apparaten. De prototypes werden gedemonstreerd op UAntwerpen. Een van de prototypes is marktklaar, twee ervan vereisen nog meer analyses van straatstalen om het onderliggende softwaremodel te versterken.

Bijna elke dag ontdekken douane- en politiediensten – soms erg grote – hoeveelheden drugs. De analyse van de drugs neemt vandaag heel wat tijd in beslag. Dat zorgt vaak voor praktische problemen: wanneer de politie bijvoorbeeld op de luchthaven een reiziger verdenkt van drugssmokkel, moet zo snel mogelijk duidelijk zijn dat het wel degelijk om een verboden product gaat. Ook bij een vangst in de haven is het van belang om de vondst zo snel mogelijk te analyseren.

Om daar verandering in te brengen, zette de Europese Unie het BorderSens-project op poten. De bedoeling? Het ontwikkelen van een draagbaar en draadloos apparaat, dat snel kan testen op verschillende soorten drugs en versnijdingsmiddelen. De technologie moet buitengewoon accuraat zijn, en moet valse positieve en valse negatieve tests tot het absolute minimum herleiden.

Drie prototypes

Vijftien partners uit acht verschillende EU-landen werkten samen voor het project, onder leiding van de Universiteit Antwerpen. Andere universiteiten deden mee, maar ook grensautoriteiten zoals Frontex, politiediensten, overheden en bedrijven waren betrokken partij. Samen ontwikkelden ze drie prototypes.

Die apparaten werden voorgesteld en gedemonstreerd tijdens het BorderSens-slotsymposium op de Universiteit Antwerpen, in aanwezigheid van onder anderen Annelies Verlinden, minister van Binnenlandse Zaken, en Viera Ehret, Team Leader – Drugs Policy van de Europese Commissie.

Eén test volstaat

Het eerste prototype is de BorderSens Array, het resultaat van een gezamenlijke inspanning van alle partners in het consortium. Deze geavanceerde technologie onderscheidt zich doordat het automatisch de meest voorkomende soorten drugs, zoals cocaïne, kan detecteren met slechts één test. Dit prototype kan zich makkelijk aanpassen aan nieuwe drugs of drugsmengsels die op de ‘markt’ komen.

Het tweede prototype is de Single Sensor. Dit systeem is technisch minder complex en daardoor een kosteneffectievere oplossing dan de BorderSens Array. Het Single Sensor systeem, een offline systeem, kan de meest gebruikte drugs individueel detecteren.

Het derde prototype is de MIP-sensor. Deze sensor is in staat selectief amfetamine te detecteren, een niet-elektroactieve verbinding die niet kan worden opgespoord door de BorderSens Array of Single Sensor. De MIP-sensor kan als een apart sensorsysteem gebruikt worden, of als een toevoeging aan het Single Sensor systeem om een breder scala aan drugs te detecteren. Vaak worden deze sensoren ingezet om lage concentraties te bepalen, bijvoorbeeld in speeksel.

 Bredere commerciële toepassingen

Via samenwerkingsovereenkomsten wordt nu het Single Sensor prototype in het veld in gebruik genomen. Het is ook de bedoeling om de technologieën via licenties aan bedrijven te geven. Dit kan de deur openen naar bredere commerciële toepassingen, waarbij de achterliggende innovatieve technologie haar weg kan vinden naar verschillende sectoren en industrieën.

Het array en MIP sensor prototype moeten nog verder gevalideerd worden: eindgebruikers zullen de prototypes uitgebreid testen in de praktijk. Dit cruciale proces zal niet alleen de prestaties van het prototype verfijnen, maar zal ook waardevolle inzichten opleveren om het onderliggende softwaremodel te versterken, zodat het hierna ook in de markt kan worden gezet.

https://bordersens.eu/