Het OptiFlex TETRA-project, uitgevoerd door een team van de Universiteit Gent, Universiteit Antwerpen en KU Leuven, heeft de afgelopen twee jaar snel inzetbare methodes en tools ontwikkeld om de flexibiliteit in aandrijflijnen te kwantificeren en te simuleren. Dit heeft geresulteerd in opmerkelijke successen, zoals een snelheidsverbetering van 52% in de cyclische beweging van een weefgetouw-machine en het bepalen van de impact van flexibiliteit op de snijnauwkeurigheid van een plasmasnijtafel. Deze resultaten onderstrepen de waarde van het verkrijgen van kennis over uw aandrijfsysteem en het gebruik van geoptimaliseerde motion controllers en bewegingsprofielen.

Alle projectresultaten en ontwikkelde tools worden overzichtelijk gebundeld en gepresenteerd op 21 September 2023 tijdens de afsluitende studienamiddag van het Tetra-project. Registreer nu!

Over het project

Het doel van dit project is het minimaliseren van kosten, zoals materiaal, ontwerp en energieverbruik, terwijl de prestaties, zoals snelheid en nauwkeurigheid, gemaximaliseerd worden. Tijdens het project zijn verschillende onderzoeksvragen vastgelegd en behandeld. De eerste vraag betrof de kwantificering van de impact van het flexibele gedrag van machineonderdelen, bijvoorbeeld door weloverwogen metingen op bestaande machines uit te voeren. Een andere vraag die zich stelde, was op welke manier waardevolle simulaties met flexibiliteit (motion simulaties in combinatie met eindige-elementenanalyses) opgezet kunnen worden op basis van beschikbare ontwerpen in CAD-software. Het laatste onderzoeksdeel focust op het doordacht ontwerp van bewegingsprofielen en motion controllers zodoende de impact van flexibele elementen op de gehele aandrijflijn geminimaliseerd kan worden.

Figuur 1: Evenwicht toelaatbare flexibiliteit en het afstellen van de regelaar.


Gedurende het project werden verschillende methoden opgesteld, die het mogelijk maken om flexibiliteit in een aandrijflijn te kwantificeren en te simuleren. Dit leidt tot een balans, zoals te zien in figuur 1, tussen de toelaatbare flexibiliteit aan de linkerzijde van de balans en hoe deze gecompenseerd kan worden door optimale regelaars en bewegingsprofielen aan de rechterzijde. 

Dit project is uitgevoerd in samenwerking met zestien bedrijven, die de (tussentijdse) resultaten hebben beoordeeld en waardevolle input hebben geleverd om de ontwikkelde aanpak snel toepasbaar te maken. Gedurende de projectduur zijn de onderzoeksvragen behandeld in hands-on workshops en concrete bedrijfscases, waarbij op een toegankelijke manier het potentieel van deze optimalisaties is gedemonstreerd.

Project resultaten

Verbeterde motiontijd weefgetouwmachine

Een van de succesvolle bedrijfscases betrof het verbeteren van de cyclische beweging van een onderdeel van een weefgetouw-machine van Picanol. De verworven kennis over het aandrijfsysteem stelt de machineontwerper in staat om een goeie combinatie te kunnen maken van een zorgvuldig afgestelde regelaar enerzijds en een optimaal bewegingsprofiel anderzijds. Het projectteam slaagde erin om een snelheidsverbetering van 52 procent te realiseren in vergelijking met de referentiesituatie.

Figuur 2: bedrijfscase Picanol - impact instellingen regelaar op de taktijd.

Verbeterde performantie motionregelaar bij flexibele toepassing

Een andere uit te lichten case betreft een plasmasnijtafel van LVD, waarbij de impact van verschillende bronnen van flexibiliteit in de aandrijflijn (reductiekast) en onderdelen (portaal) op de snijnauwkeurigheid wordt onderzocht. Het doel is om te bepalen welke impact elke niet starre component heeft en hoe deze gecompenseerd kan worden door een zorgvuldige afstelling van de regelaar.

Figuur 3: bedrijfscase LVD – impact flexibiliteit op snijnauwkeurigheid.

Registratie & deelname

Praktisch

  • 21 september 2023 - 13:00 tot 18:00, gevolgd door een netwerkreceptie en mini-beurs.
  • UGent Campus Kortrijk - Sint-Martens-Latemlaan 2B/5, 8500 Kortrijk.
  • Registratie is verplicht, en kan nog tot en met 14 september 2023.

Bedrijfspartners