Publications in the spotlight

How courts decide federalism disputes: legal merit, attitudinal effects, and strategic considerations in the jurisprudence of the Belgian Constitutional Court
Popelier Patricia   Bielen Samantha  
Publius : the journal of federalism - ISSN 0048-5950-49:4 (2019) p. 587-616
Citatielink
La (non-)reconnaissance du bouddhisme - indice d'un droit des cultes au point mort?
Overbeeke Adriaan  
Ojurel.be- (2019.01.03)
Citatielink
Belgisch boeddhisme, nog steeds niet-erkend: het eredienstenrecht op dood spoor?
Overbeeke Adriaan  
Actua leges-2 (2019)
Citatielink
Fostering judicial coherence in the European patent system : lessons from the United States and Japan
Baldan Federica  
2019,423 p.
Citatielink
Wet transparantie giften deugt niet
Overbeeke Adriaan  
Nederlands Dagblad- (2019.01-25) p. 11
Citatielink
Michel II en de vertrouwenskwestie
Popelier Patricia  
Rechtskundig weekblad - ISSN 1782-3463-82:21 (2019) p. 802
Citatielink
Literaire kenmerken van notarisakten
Hendrickx Karl  
Liber Amicorum Aloïs Van den Bossche / Wulf, De, Christian [edit.]; et al.-p. 329-363
Citatielink
Overheidsfinanciering voor geloofsgemeenschappen in Straatsburgse jurisprudentie
Overbeeke Adriaan   Van der Schyff G.  
Perspectieven op de godsdienstvrijheid en de verhouding tussen staat en religie : bundel ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het NTKR (Tijdschrift voor Recht en Religie) / Broeke, van den, C. [edit.]; et al.-p. 47-70
Citatielink
Perspectieven op de godsdienstvrijheid en de verhouding tussen staat en religie : bundel ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het NTKR (Tijdschrift voor Recht en Religie)
van den Broeke C.   Overbeeke Adriaan   van der Ploeg T.J.   van der Schyff G.  
Zutphen, Uitgeverij Paris, 2019,221 p.
Citatielink
Consultations and the ECB as prudential regulator: enhancing legitimacy?
Lettanie Ute  
Journal of economic policy reform - ISSN 1748-7870-22:3 (2019) p. 273-290
Citatielink
Radicalisation : a marginal phenomenon or a mirror of society?
Clycq Noël   Timmerman Chris   Vanheule Dirk   Van Caudenberg Rut   Ravn Stiene  
Leuven, Leuven University Press, 2019,250 p.
Citatielink
Introduction
Clycq Noël   Timmerman Chris   Vanheule Dirk   Van Caudenberg Rut   Ravn Stiene  
Radicalisation : a marginal phenomenon or a mirror of society? / Clycq, Noel [edit.]; et al.-p. 11-20
Citatielink
The role of religiosity in students' perceptions of student-teacher relations, school belonging and valuing of education
Nouwen Ward   Van Caudenberg Rut   Clycq Noël  
Radicalisation : a marginal phenomenon or a mirror of society? / Clycq, Noel [edit.]; et al.-p. 117-152
Citatielink
Conclusion
Clycq Noël   Timmerman Chris   Vanheule Dirk   Van Caudenberg Rut   Ravn Stiene  
Radicalisation : a marginal phenomenon or a mirror of society? / Clycq, Noel [edit.]; et al.-p. 243-245
Citatielink
Conclusion. A country studies-based deliberation on constitutional asymmetry in multi-tiered multinational systems
Popelier Patricia   Sahadžić Maja  
Constitutional asymmetry in multinational federalism, managing multinationalism in multi-tiered systems / Popelier, Patricia [edit.]; et al.-p. 489-504
Citatielink

Full bibliography of this research group