Date

Name

PhD Title

Supervisor(s)

17 May 2024
NICÓTINA Alberto
Constitutional strategies in the face of multilevel governance
P. Popelier

P. Bursens (FSW)

19 January 2024
GONZÁLEZ RUIZ Rosa
Cultural Heritage in Cuba: Elements and mechanisms of Legal protection (Incoming double doctorate with the Universidad de Oriente (Cuba) and UAntwerp)
E. van Zimmeren 
N.H. Rizo Pérez (Universidad de Oriente, Cuba)
9 November 2023
RIVIÈRE Inès
Kritische analyse van de bewijslast(verdeling) in het fiscaal recht, met het oog op de rechtsbescherming van de belastingplichtige

N. Plets

27 September 2023
QUENÉ Miriam
The meaning of the sufficient resources condition in European Migration Law
H. Verschueren

D. Vanheule

21 September 2023
PAUWELS Sigrid (2nd PhD)
Urgentie in de ruimtelijke besluitvorming. Een onderzoek naar een alternatieve besluitvormingsmethode die de Vlaamse ruimtelijke planning beter uitrust voor klimaatadaptatiedoeleinden Interdisciplinair doctoraat Rechten - Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

P. Popelier 

T. Coppens (Fac. Ontwerpwetenschappen)

29 May 2023
BONIFATI Lidia
​Constitutional design for divided societies: a three-dimensional comparative analysis (Incoming double doctorate with the University of Bologna and UAntwerp)
​P. Popelier

S. Mancini (University of Bologna)

14 November 2022
​LETTANIE Ute
​​De ECB vanuit een constitutioneel oogpunt: problemen van aansprakelijkheid, legitimiteit en rechterlijke controle / The ECB from the viewpoint of Constitutionalism: Problems of Accountability, Legitimacy and Judicial Review

P. Popelier

29 July 2022
MARTENS Laura
​Kwaliteitscontrole doorheen de wetgevingscyclus / Quality control throughout the legislative cycle
​P. Popelier

W. Marneffe (UHasselt)

31 May 2022
LAMBRECHT Sarah
De dynamiek tussen nationale en regionale grondrechtenbescherming in Europa: naar convergentie?/The Dynamics between National and Regional Fundamental Rights Protection in Europe: a Practice of Convergence?

P. Popelier

12 January 2022
PATIÑO ÁLVAREZ Aída Araceli
Do the Constitutional Courts contribute to the democratization process?
P. Popelier
21 October 2021
NIVONIZIGIVE Pacifique
The role of the Burundi Constitutional Court in Protecting the Rule of Law 

P. Popelier 

S. Vandeginste (IOB)​

20 October 2021
LELOUP Mathieu
The impact of the European Court of Human Rights on the separation of powers in the member states of the Council of Europe 

D. Vanheule

29 August 2021
KIRAC Ayse Irem
Progression in Global Democracy from Local Governments to Global Decision-making Mechanisms
E. Van Zimmeren C. Cantore
25 May 2021
GEUENS Maaike
Het Europees burgerinitiatief als emanatie van directe burgerparticipatie: een verhoogde democratische werking van de Europese Unie?
J. Meeusen

16 Dec 2020

VAN LEUVENHAEGE Margot

De toegankelijkheid van het socialebijstandsrecht voor de kwetsbare burger

B. Hubeau

3 Sep 2020

FERNÁNDEZ DE ARANGUIZ Ane

The role of EU law in contributing to the Union's policy objective of combating poverty and social exclusion

 

H. Verschueren

B. Cantillon (Fac. Sociale Wetenschappen)

25 Jun 2020

BERNAERTS Jonathan

Linguistic diversity and administrative interactions in Belgium and Germany: a legal and empirical analysis

Uitgaand dubbeldoctoraat UAntwerpen en Martin-Luther-Universität, Halle-Wittenberg & Max Planck Institut for Social Anthropology, Department ‘Law & Anthropology,Halle (Duitsland)

J. Velaers

M.C. Foblets (Max Planck Institut for Social Anthropology, Halle)

10 Jun 2020

TODTS Liesbeth

Bestuurlijke en strafrechtelijke beperkingen op de persoonlijke bewegingsvrijheid ter handhaving van de openbare orde: naar een algemeen toetsingskader

I. Opdebeek

13 Feb 2020

BEDNAROWICZ Bartlomiej

 

Platform-mediated work in the gig economy through the lens of the EU social acquis

H. Verschueren

D. Cuypers

9 Dec 2019

MURHULA BATUMIKE Paterne

La légitimité de la justice électorale en République Démocratique du Congo et au Burundi

S. Vandeginste (IOB) 

P. Popelier

3 Oct 2019

Sahadžić Maja

Constitutional Asymmetry in Multi-tiered Multinational Systems

P. Popelier

J. Marko (Karel-Franzens-Universität

Graz)

17 Jun 2019

JENART Cedric

Constitutional principles on outsourcing rulemaking powers to non-politically accountable actors in European states

J. Velaers

31 May 2019

GORBATYUK Arina

Rethinking Intellectual Property Ownership in the Context of Open Innovation

Inkomend dubbeldoctoraat KULeuven en UAntwerpen

G. Van Overwalle (KU Leuven)

E. van Zimmeren

21 Mar 2019

FILLERS Aleksandrs

The development of private international law in the European Union: a study on the contribution of Art.81 TFEU and the CJEU’s case law on the free movement of companies and Union citizens to a specific identity for EU conflict of laws

J. Meeusen

22 Jan 2019

BALDAN Federica

Fostering judicial coherence in the European Patent System: lessons from the United States and Japan

E. van Zimmeren

13 Dec 2018

VAN OVERBEEKE Fieke

Sociale Concurrentie en Conflictenrecht in het Europees Wegtranspor

T. Kruger

H. Verschueren

17 Sep 2018

HENSKENS Charlotte

Aansprakelijkheidsverzekeringen: tussen bescherming en preventie

B. Weyts

B. Hubeau

25 Jun 2018

VANDROMME Tom

De verhuring van woningen via de overheid als instrument ter verwezenlijking van het grondrecht op wonen

B. Hubeau

14 Jun 2018

GIBENS Steven

'Access to Justice' en een beleid rond preventieve rechtshulp in Vlaanderen: een sociaal-juridische praktijk

B. Hubeau

31 May 2018

GUEVARA FERNÁNDEZ Ernesto

Governance of the Cuban Patent System through Ex Post Corrective Mechanisms/Gobernanza del sistema de patentes en Cuba mediante los mecanismos correctores ex post

Inkomend dubbeldoctoraat Universidad de Oriente (Cuba) en UAntwerpen

F. Swennen

E. Van Zimmeren

F. Santana Lescaille (Universidad de Oriente, Cuba)

15 Jan 2018 

BROSENS Linda

Het fiscaal inwonerschap van vennootschappen in een gemondialiseerde economie. Een analyse in de context van de Belgische inkomstenbelasting en dubbelbelastingverdragen

N. Plets

24 Oct 2017

DE JAEGERE Josephine

The deliberative performance of the Belgian constitutional court in a consociational system: an empirical analysis

P. Popelier

J. Beyers (Faculteit SW)

29 Sep 2017

DU PLESSIS Georgia

The Right to Religious Freedom and the Inclusion of a South African Public School with a Religious Ethos

Uitgaand dubbeldoctoraat UAntwerpen en Vrije Universiteit Brussel

D. Vanheule

G. Lauwers (Vrije Universiteit Brussel) 

S. De Freitas (University of the Free State, Zuid-Afrika)

21 Sep 2017

GRAZIADEI Stefan

Courts and the Consociation: Judicial Review of Founding Political Agreements in Multi-National Democracies

P. Popelier

J. Marko (Karel-Franzens-Universität Graz)

20 Sep 2017

DE GROOT Matthias

Overheidstoezicht op private rechtspersonen belast met taken van openbare dienst. De verenigbaarheid van de toezichtsplicht op de uitvoering van openbare diensten met de private rechtsvorm

I. Opdebeek

12 Dec 2016
MOSKVAN Dominik
Protection of Foreign Investment in an Intra-EU Context: Not One BIT?
G. Straetmans 
A. Herwig

18 Nov 2016

MOONS Nico

The right to housing in Flanders-Belgium: international human rights law and concepts as stepping stones to more effectiveness

B. Hubeau

W. Vandenhole

15 Dec 2015

BIELEN Samantha

A Law and Economics Analysis of Litigation and Court Delay

Inkomend dubbeldoctoraat Universiteit Hasselt  en UAntwerpen

W. Marneffe (UHasselt)

P. Popelier

19 Nov 2015

COLLARD Marie

Pour une approche téléologique contractuelle internationale des conventions de juridiction

Inkomend dubbeldoctoraat Université de Toulouse I Capitole en UAntwerpen

J. Meeusen

K. Vandekerckhove

S. Peruzzetto (U.Toulouse 1 Capitole)

2 Jun 2015

MORTELMANS Annika

Bedrieglijk handelen in het verblijfsrecht

D. Vanheule

12 mei 2015

MERCELIS Kristina

De legitimiteit van de Belgische justitie als openbare dienst

B. Hubeau

16 maart 2015

PEETERS Yannick

De plaats van samenwerkingsakkoorden in het constitutioneel kader. Wat we zelf doen, hoeven we niet alleen te doen.

J. Velaers

24 februari 2015

DE SOMER Stéphanie

The creation of autonomous public bodies from a European comparative legal perspective : international impulse, national restraint and how to reconcile these trends

I. Opdebeek

13 Jan 2015

GKOUVAS Triantafyllos 

Resisting the Buck-Passing Account of Legal Normativity. An Inquiry into the Rationality of Law’s Claim to Authority

G. Pavlakos

7 Jan 2015

AGHA Petr

The European Convention of Human Rights between Law and Politics : The margin of appreciation and its normative significance in the case law of the European Court of Human Rights

G. Pavlakos

P. Popelier

9 Oct 2014

VANDENBRUWAENE Werner

The Legal Enforcement of the Principle of Subsidarity / De juridische afdwining van het subsidiariteitsbeginsel

P. Popelier

26 May 2014

RANCHORDÁS Sofia

Sunset Clauses and Experimental Legislation : Blessing or Curse for Innovation ?

R. Van Gestel (UTilburg)

P. Popelier

12 May 2014

VERSTRAELEN Sarah

Rechterlijk overgangsrecht in het publiek en privaat procesrecht : nieuwe ontwikkelingen aangaande de werking in de tijd van vonnissen en arresten

P. Popelier

27 Jan 2014

PLOSCAR Paula

The Principle of Solidarity in EU Internal Market Law

H. Verschueren

A.M. Van den Bossche

16 Jan 2014

GOLDONI Marco

The Role of National Parliaments in European Union Lawmaking : A Republican Approach

G. Pavlakos

P. Popelier

21 Mar 2013

MYSZKE Miroslawa

The contribution of private international law to the freedom of establishment for companies in the European Union

J. Meeusen

16 Dec 2012

BRASPENNING Sven 

Normative Democratic Theory and the Realities of Public Moral Disagreement: the Case of Deliberative Ideals

M. Adams

W. Lemmens (Centrum voos Ethiek)

25 Jun 2012

DENYS Steven

Naar een algemene theorievorming inzake advisering in het bestuursrecht

I. Opdebeek

12 Oct 2011

KEYAERTS David

De doorwerking van het wetgevingsbeleid in de rechtspraak van het Hof van Justitie. Het Hof van Justitie als bewaker van de wetgevingskwaliteit in de EU?

P. Popelier

3 Oct 2011

JANSSENS Christine

The principle of mutual recognition in the EU internal market and the EU criminal area: a study into the viability of a cross-policy approach

J. Meeusen

29 Jun 2011

VANPRAET Jürgen

De beginselen van de bevoegdheidsverdeling in het federale België. Het dogma van de exclusieve bevoegdheden gerelativeerd

J. Velaers

16 May 2011

VAN DE HEYNING Catherine

Fundamental rights lost in complexity. Fundamental rights against violations by the rulemaker in converging national and European legal systems – De bescherming van grondrechten tegen schendingen door de regelgever in convergerende nationale en Europese rechtsordes

P. Popelier

4 May 2011

DE PRINS Dajo

Het grondwettelijk statuut van politieke partijen. Over politieke partijen, democratie en recht.

J. Velaers

25 May 2010

GOETSCHALCKX Bram   

Legal Theory and Legal Praxis. An Essay in Hermeneutical Philosophy,

M. Adams

W. Lemmens (Centrum voor Ethiek)