PhD Candidate

PhD Title

Promoter(s)

DE ANDRADE Felipe

The Role of Free Trade Agreements in building a Resiliant Normative Framework for International Technology Transfer

E. van Zimmeren 

K. de Feyter 

G. Van Calster

DE ROECK Lisa

 Conflict in Transformations (CONTRA)

W. Van Dooren (FSW)

E. van Zimmeren  

T. Coppens (Design Sciences)

DENS Catherine

De rol van de beginselen van behoorlijk bestuur in de relatie tussen Vlaamse hoger- en secundaire onderwijsinstellingen en hun studenten of leerlingen: een juridisch en empirisch onderzoek

S. De Somer 

S. Pauwels (Fac. Ontwerpwetenschappen)

FONTEYN Floris
Rechterlijk toezicht op de buitenlandse betrekkingen
C. Jenart
FORNOVILLE Claire
Accountability of Belgian State-Owned Enterprises: An assessment of the accountability mechanisms for the non-financial aspects of their functioning on the basis of public and corporate law good governance principles and a comparative analysis with Germany and the USA
S. De Somer
M. Wyckaert (KU Leuven)

FRATEUR Jakob

Legitimate crisis management and multilevel governance: the role of trust in governments in democratically legitimate crisis governance (Interdisciplinary doctorate Law and Social Sciences)
P. Popelier 
P. Bursens (FSW)

GHYS Naomi

De actieve verantwoordelijkheid van de Belgische Staat voor de sociale bescherming van personen met een handicap
F. Louckx
HERREBOSCH Nathan
GOBAREG Project
P. Popelier
K. Verhoest (PPG)

KUBIŃSKA Aleksandra

Capturing the Dynamics of Semi-Authoritarian Regimes. Analyzing political discourse concerning societal ac-tors as democratic indexicals

P. Popelier

C. Van de Heyning

T. Van Hout (FLW)

LARI-WILLIAMS Seun
Towards a Competitive, Fair and Sustainable Copyright System: Developing an Effective Dispute System Design
E. van Zimmeren 
S. Rutten
LE HAI Anh
Towards a Resilient Framework of High Level Passenger Rights Protection: Adaptations for Platform-based Mobility Solutions and the Future of Sustainable Urban Mobility 
W. Verheyen 
E. van Zimmeren

LUINING Michiel

Trojan Horse Discourse: The Use and Abuse of Contemporary Constitutional Discourse for Fundamental Rights Prorection (Interdisciplinary doctorate Law and Linguistics)

P. Popelier

C. Van de Heyning

T. Van Hout (FLW)

LUKU Helga

Continuity of civil status for mobile citizens in a diverse European Union: balancing freedom of movement, fundamental rights and national identity
J. Meeusen

RICIFARI Rebecca

Private International Law and International Corporate Mobility: Directive (EU) 2019/2121 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 amending Directive (EU) 2017/1132 as regards cross-border conversions, mergers and divisions (Incoming double doctorate with the Università degli Studi di Milano (Italië) and UAntwerp)
J. Meeusen 
S. Bariatti (Università degli Studi di Milano)
SAMI Rana Touseef
Coping with Urban Overtourism in Europe: EU Law as a Facilitator or an Impediment?
S. De Somer

SAXENA Devanshi

Geographical Indications and Sustainable Development: Preparing Gls for the future

E. van Zimmeren

K. De Feyter

SCHENK Jonathan

A choice of law rule for the proprietary aspects of B2B transactions as a step further in the EU harmonisation process.

N. Carette

J. Meeusen

SMEETS Yannick
De omgevingsrechter als destabilisator van het evenwicht der machten of definitieve geschillenbeslechter?
C. Jenart

STEVENS Chelsea

De rechtspositie van de hoofdarts in het ziekenhuis
F. Dewallens 
S. De Somer 
T. Vansweevelt

STIJLEMAN Annelien

Naar een theorie over algemene beginselen van bewijs in het bestuursrecht

I. Opdebeek

S. De Somer

SUORSA Hedi

Unity in diversity of European health care systems: A fundamental legal perspective on common values, organizational and financial principles

F. Louckx

TANRIVERDI Ülkü

The Smart Transition of Urban Mobility Towards Sustainable, Accessible, Inclusive, and Safe Mobility: Developing Models for Regulation, Policy, and Governance
E. van Zimmeren 
W. Verheyen
VAN DER SMISSEN Jana
The Legal Value of the Principle of Solidarity in EU Asylum and Migration Law
D. Vanheule

VAN DURME Florence

Environmental justice advocates navigating the legal space: A dual Belgian case study on environmental pollution and the just transition

K. Van Aeken 

T. Ferrando 

S. De Somer

VAN HEEREBEEK Amber
GOBAREG
​P. Bursens (FSW)
​S. De Somer 
​L. Frehen (FSW)

VAN REEMPTS Fien

The effectiveness of directives in horizontal situations: a reassessment in the post-exclusion/substitution dichotomy era 
J. Meeusen

VAN STEENBERGEN Jasper

De vrijheid van meningsuiting van het overheidspersoneel in het algemeen en van magistraten en veiligheidspersoneel in het bijzonder
S. De Somer 
C. Van de Heyning 
I. Opdebeek

VANDENNIEUWENHUYSEN Ellen

De rechtspositie van de vreemdeling bij een strafrechtelijke veroordeling in België

J. Rozie

D. Vanheule

VERRELST Mieke
Evidence in Belgian migration law
D. Vanheule
WILLEMS Cassandra
Principle-based Regulation and Trust: Explaining Beneficiaries' and Regulatees' Trust in Hybrid Regulatory Regimes
K. Verhoest (PPG)
P. Bursens (FSW)
P. Popelier