Nieuw rapport over de reacties van burgers op Covid-19 exit-maatregelen

Als onderdeel van het project "Trust, legitimacy and intended compliance with COVID-19 exit strategy measures" finaliseerden de onderzoekers een eerste rapport over de percepties van burgers over Covid-19 exit-maatregelen. Lees meer en download het rapport hieronder.

COVID-19 EN EXIT-MAATREGELEN 
Een surveyexperiment over de percepties van burgers over overheidsmaatregelen na de piek van de eerste Covid-19 golf

Patricia Popelier, Bjorn Kleizen, Carolyn Declerck, Monika Glavina en Wouter Van Dooren (GOVTRUST Onderzoeksexcellentieconsortium, Universiteit Antwerpen)

In de zomer van 2020 werd via het Burgerpanel van de Universiteit Antwerpen een vragenlijst uitgezet over exit-maatregelen omtrent de Covid-19 situatie. Daarbij werd nagegaan hoe de steun van burgers voor de maatregelen veranderde naargelang sociale noden of veiligheidsoverwegingen leken door te wegen in een overheidsbesluit. Daartoe werd een surveyexperiment ontworpen, waarin dezelfde hypothetische exit-maatregelen voor drie groepen respondenten anders gekaderd werden: men kon ingedeeld worden in een groep met een kader waarin het volksgezondheidsperspectief domineerde, een groep waarin sociale noden voorop stonden en een groep waarin beide kaders tegelijk gepresenteerd werden. Aan deze studie van het onderzoeksexcellentieconsortium GOVTRUST van de Universiteit Antwerpen namen tussen 30 juni en 18 juli 2020 in totaal 1012 mensen deel, een responsgraad van om en nabij 50%. Het rapport, dat u hieronder kan downloaden, informeert u over een aantal resultaten van deze bevraging.