Save the date: 24 oktober 2020 @Universiteit Antwerpen - vooraankondiging

Wat? Domeinspecifieke training: Inleiding tot het meten en karakteriseren van het gangpatroon

Deze cursus biedt een introductie van niet-geïnstrumenteerde en geïnstrumenteerde klinische ganganalyse bij neurologische populaties aan, waarbij we specifiek patiënten onder de loep nemen die niet in altijd in acht worden genomen bij een standaard cursus ganganalyse (vb. cerebrovasculair accident of kinderen met genetische aandoeningen). De focus van deze cursus ligt op het aanleren van een systematiek om een patiënt op een correcte en efficiënte manier te observeren, al dan niet door gebruik te maken van 3D beelden.

Met deze cursus willen we een platform bieden om interactie te creëren tussen jonge onderzoekers onderling en met clinici. In tijden waarin er gestreefd wordt naar multidisciplinair en translationeel onderzoek, dienen we een netwerk te voorzien waarbij deze twee groepen kunnen interageren, discussiëren en van elkaar leren.

Voor wie? Clinici die in aanraking komen met patienten met gangproblemen en jonge onderzoekers

Wanneer? De cursus zal plaatsvinden op zaterdag 24/10/2020, echter kunnen cursisten zowel vooraf als nadien educatief ondersteund worden via een online leerplatform.

Waar? Universiteit Antwerpen, Campus Drie Eiken

Kostprijs? €50,00 voor PhD-studenten en €100 voor clinici, post-doc, en overige

Inschrijven? Meer informatie volgt