Multidisciplinary Motor Centre Antwerp

Het Multidisciplinair Motorcentrum Antwerpen, of M²OCEAN, is een onderzoeksfaciliteit die state-of-the-art infrastructuur biedt voor de 3D-analyse van menselijke bewegingen.

De missie van het M²OCEAN lab is het uitvoeren van fundamenteel klinisch onderzoek binnen de bewegingswetenschappen. Speciale aandacht gaat uit naar bewegingscoördinatie, balans en houdingscontrole bij kinderen, volwassenen en ouderen.
 
M²OCEAN wil niet alleen een onderzoeksplatform aanbieden aan alle onderzoeksgroepen van de Universiteit Antwerpen, het academisch ziekenhuis en andere geïnteresseerde partners, maar wil ook een onderwijsplatform zijn voor jonge onderzoekers en clinici door middel van evidence-based onderwijs.