Finished research projects

Accomplished projects since 2012

Evaluation and treatment of cervical sensorimotor control in patients with tinnitus and dizziness

Abstract

Cervical sensorimotor control has become increasingly important in the assessment and treatment of patients with neck complaints, since rehabilitation programs, including cervical sensorimotor control exercises, have resulted in an improvement of cervical sensorimotor control, but also in alleviation of neck complaints. Several diseases are known or assumed to be accompanied by a certain amount of neck involvement, such as: tinnitus and dizziness.
The goal of this study is to investigate the cervical sensorimotor control in tinnitus and dizziness patients, in order to improve the knowledge concerning cervical spine problems in these patients.

Duration 1/2/2012 - 30/9/2015

Researchers

Visual Vestibular Mismatch project

Abstract

Duration: 1/3/2013 - 30/9/2014

Researchers

 • Prof. Dr. Floris Wuyts
 • Astrid Lubbeck
 • Angelique Van Ombergen

A neuromechanical approach to dynamic gait stability in children

Abstract

The objective of this study is to apply a neuromechanical approach to characterize the development of walking dynamic stability in typical children. For this purpose different methods for the quantification of gait dynamic stability will be explored. Convergent validity of each parameter measured with a gold standard clinical test for the assessment of dynamic balance and their sensitivity to distinguish between different developmental levels will be explored. The results may help to identify a parameter to better monitor changes in the ability to control stability during gait and in the clinical contexts it may be in the future used to distinguish dynamic balance disorders in children, to plan early interventions and to evaluate rehabilitation outcomes in children with different balance disorders.

Duration: 1/4/2013 - 28/2/2014

Funding: CNPq Brazil

Researchers

 • Prof. Dr. Peter Aerts
 • Prof. Dr. Ann Hallemans
 • Profa. Dra. Paula H. Lobo da Costa

The effect of fatigue on the running and walking pattern

Abstract

Duration: 1/9/2013 - 30/9/2015

Researchers

 • Prof. dr. Jan Gielen
 • Dhr. Johan Roeykens (SPORTS, UZA)

Het effect van hielverlaging op de biomechanica van het voor- en midvoetlopen tov hiellanden, gekoppeld aan blessurepreventieve maatregelen

Abstract

Duration: 1/9/2013 - 30/9/2015

Researchers

 • Prof. dr. Jan Gielen
 • Prof. Dr. Ann Hallemans
 • Drs. Rudi Frankinouille (SPORTS, UZA)

De rol van echolocatie bij obstakeldetectie en -vermijding tijdens het wandelen voor mensen met een visuele beperking

Abstract

Echolocatie is een strategie met als doel de mobiliteit van blinden en slechtzienden te verbeteren. Als mensen luisteren naar de echo’s van tongklikgeluiden die ze zelf produceren, kunnen ze zich door middel van deze echo-geluiden een beeld vormen over bepaalde eigenschappen van de omgeving. Met deze studie willen we nagaan wat de toegevoegde waarde is (bovenop de taststok) van echolocatie bij het detecteren en vermijden van obstakels tijdens het wandelen.

Duration: 1/4/2014 - 30/9/2014

Researchers

 • Prof. Dr. Herbert Peremans
 • Marc Van Baelen

Cervicale Dystonie, een onderzoek naar de cervicale sensorimotorische controle

Abstract

Cervicale Dystonie (CD) is een ideopathische focale dystonie die gekenmerkt wordt door onwillekeurige spiercontracties van de cervicale musculatuur en pijn. Prevalentiecijfers variëren van 2.3/100 000 tot 390/100 000 (1-3) en de impact van CD op de activiteiten van het dagelijks leven en de levenskwaliteit is groot (4-6). Er zijn aanwijzingen dat in de pathofysiologie van CD een gestoorde integratie van de cervicale, vestibulaire en visuele informatie een rol speelt (7-9). De intergratie van cervicale, vestibulaire en visuele afferentie is echter belangrijk voor de motorische controle van het hoofd, posturale controle en de opbouw van het intern egocentrisch referentiestelsel (10,11). Verschillende studies tonen aan dat de integratie van cervicale en vestibulaire afferentie gestoord is bij patiënten met Cervicale Dystonie (9-11). Klinisch lijkt dit te leiden tot problemen met het dynamisch evenwicht (12) en het intern egocentrisch referentiestelsel (9) waarin de cervicale sensorimotorische controle een vooraanstaande rol blijk te spelen (9).Tot op heden werd de cervicale afferentie bij cervikale dystonie patiënten onderzocht door middel van vibratie thv. de nekmusculatuur of via transcraniale stimulatie. Tot zover ons bekend werden geen studies uitgevoerd waarbij de cervicale afferentie gemeten werd via hoofd repositioneringstaken. Nochtans is dit de aanvaarde en geëigende manier om dit te testen (13,14). Gezien de functionele repercussies wensen we de proprioceptie na te gaan dmv. de houdings- en bewegingszin bij patiënten met Cervicale Dystonie. In de behandeling van idiopatische Cervicale Dystonie is de eerste keuze behandeling het toedienen van Botulinum Toxin injecties in de dystone spieren (15). Indien een stoornis in de cervicale sensorimotorische controle kan aangetoond worden, kan dit een link zijn naar een therapeutische optie middels oefentherapie. Tot op heden zijn voorzichtig positieve effecten aangetoond van een aanvullend kinesitherapeutisch programma bij de injecties (16). Met de extra informatie omtrent cervicale sensorimotorische controle kan dit een onderwerp zijn van vervolgstudies met een sterke vertaalslag naar de kinesitherapetische praktijk.De primaire doelstelling van voorliggend onderzoeksproject is dan ook het evalueren van de cervicale sensorimotorische controle en de integratie ervan bij patiënten met CD.

Dit leidt tot volgende onderzoeksvraag :Is de cervicale sensorimotorische controle gestoord bij patiënten met CD in vergelijking met deze van asymptomatische controlepersonen?

Duration: 1/10/2013 - 30/9/2015

Researchers

 • Prof. Dr. Willem De Hertogh
 • Prof. Dr. Patrick Cras
 • Prof. Dr. Rudy Mercelis
 • Prof. Dr. Steven Truijen
 • Joke De Pauw

Dynamic Visual Acuity (DVA) testing for vestibular function

Abstract

Duration

Researchers

 • Dr. Luc Vereeck

Research on optimization of the expressive power of actors / dancers on the basis of the method of Biological ActingPhysiological performing exercises

Abstract

Jan Fabre (Antwerp, 1958) is one of the creative minds of the so-called Flemish Wave in the performing arts of the 1980s, a generation of directors, choreographers, actors and dancers who have developed a highly individual language on stage, breaking through the purist boundaries of theatre, opera, dance and performance art. Fabre, who started his career as a performance artist (1976-1981), was especially interested in working with and from ‘the harsh reality’ of his own body, thereby exploring what he has termed physiological performing. From his desire to create a performative language that takes the body and its physical sensory apparatus as the main instrument, he has developed a practice-based method through which to train his company of performers.

In this article, we want to underscore how his physiological training method can be a relevant and enriching addendum to the training of contemporary actors, dancers and performers of various educational backgrounds. We will support this claim by going in depth into the specificity of Fabre’s training method and analyze how it reformulates the classic paradox of acting (as described amongst others by Aristotle and Diderot) via the introduction of a ‘performance art quality’ or what Fabre calls the transition between act and acting. Next to that we illustrate a selection of exercises by means of the underlying performative principles, such as ‘spacing’, ‘anatomical awareness’, ‘transformation’ and ‘duration’. We conclude by formulating some arguments by which to pinpoint the relevance of Fabre’s training method within the broad field of contemporary performance training.

Duration: 1/10/2013 - 31/12/2014

Funding: BOF

Researchers

 • Prof. Dr. Nathalie Roussel
 • Prof. Dr. Ann Hallemans
 • Prof. Dr. Luc Van den Dries
 • Prof. Dr. Jan Gielen
 • Annouck Van Moorsel
 • Charlotte De Somviele
 • Edith Cassiers
 • Emmanuel Jacobs

Tinnitus and the cervical spine: The role of the physical therapist in diagnosis and management of cervicogenic somatic tinnitus.

Abstract

Many different types and causes of tinnitus have been described, but one specific type, somatic tinnitus, is particularly interesting for physical therapists. In somatic tinnitus patients, the intensity and the character of the tinnitus are altered, for instance by forceful muscle contractions of the neck or jaw musculature.

This project focused on cervical spine related somatic tinnitus (cervicogenic somatic tinnitus CST), assessing several cervical functions and investigating the effect of a standardized cervical physical therapy treatment program on tinnitus complaints.

Duration

1/2/2012 - 30/9/2015

Researchers

 • Prof. dr. Paul Van de Heyning
 • Prof. Dr. Willem De Hertogh
 • Prof. dr. Steven Truijen
 • Dr. Sarah Michiels

Accuraatheid van vibrotactiele feedforward voor houdings- en bewegingssturing.

Abstract

De huid is het grootste orgaan van ons lichaam en vormt een barrière met de uitwendige omgeving die ons beschermt tegen uitdroging, infecties en kwetsuren. Ze bevat diverse mechanoreceptoren die instaan voor tastzin. Onze tastzin kan zowel passief omgevingsinformatie opnemen, bijvoorbeeld waarneming van aanraking, textuur en omgevingstemperatuur, als informatie verstrekken ten gevolge van eigen motorische manipulaties van onze omgeving, bijvoorbeeld een voorwerp vastnemen en controleren. Dit bimodale karakter van tastzin maakt de huid potentieel zeer interessant om artificiëel gegenereerde instructies voor motorische acties te verstrekken. De hypodermis (onderste huidlaag) bevat over ons gehele lichaam Pacini-receptoren die zich bij deformatie van de huid snel aanpassen aan de geïnduceerde drukverschillen. Daardoor kunnen trillingen via de huid adequaat waargenomen worden. Deze vibrotactiele stimuli zijn goed begrepen in termen van frequentie, intensiteit, ritme en resolutie in functie van de plaats op het lichaam waar ze worden toegediend. Met gespecialiseerde actuatoren kan informatie van diverse aard via het lichaam overgebracht worden: ter vervanging/ondersteuning/imitatie van tactiele waarnemingen via statische druk, en voor communicatie van omgevings- en/of lichaamsinformatie. Met trillingsactuatoren kan houding (zitten, staan, liggen,...) of beweging (bijvoorbeeld houdingsveranderingen) van een persoon gestuurd worden. Binnen de literatuur zijn toepassingen van houdingsmonitoring en –sturing geïdentificeerd in diverse domeinen zoals onder meer bewegingstraining, sport, revalidatie, assistieve producten, musiceren en choreografie. Om deze toepassingen te ontsluiten zijn gevalideerde accurate draagbare systemen voor lichaamssturing met vibrotactiele stimuli nodig. Een eerste stap is dan ook onderzoeken wat de meest accurate manier is om houdings- en bewegingsinstructies te verstrekken via vibrotactiele signalen. In dit project onderzoeken en valideren we hoe we vibrotactiele stimuli kunnen aanwenden om door feedforward mechanismen houding en beweging te sturen, dat is, door informatie te verstrekken over de gewenste toekomstige houding een vaste tijd vooruit. Proefpersonen voeren eerst de referentiebeweging uit die via onder meer gewrichtshoeken geregistreerd wordt in het M²OCEAN bewegingslabo. Binnen dit labo wordt de houding en beweging van personen accuraat geregistreerd. De proefpersonen dienen deze referentiebeweging opnieuw uit te voeren in het M²OCEAN labo, enige tijd later. Daarbij wordt de referentiebeweging synchroon met de eigenlijke beweging opgeroepen. Op basis van het verschil tussen respectieve gewrichtshoeken van de huidige houding en de toekomstige referentiehouding worden vibrotactiele signalen gegenereerd om de actuele houding naar de toekomstige referentiehouding te sturen. We introduceren een metriek voor accuraatheid van houdings- en bewegingssturing op basis van het verschil tussen de huidige houding en huidige referentiehouding en onderzoeken voor welke feedforward tijd de sturing met trillingsactuatoren het meest accuraat is. Dit onderzoek anticipeert op lopende ontwikkelingen van betrouwbare systemen voor off-site bewegingsregistratie, die we dan kunnen uitbreiden met vibrotactiele stimuli om geregistreerde houding en beweging te sturen naar een gewenste referentie. Het systeem zal het mogelijk maken om een waaier van nieuwe producten te ontwikkelen voor draagbare automatische, op het terrein inzetbare houdings- en bewegingsoptimalisatie en zo verdere toepassingen in de productontwikkeling en onderzoek in bewegings- en revalidatiewetenschappen induceren.

Duration: 01/07/2016 - 31/12/2017

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Evaluation and rehabilitation of vestibular function, balance and gait in children with profound hearing impairment

Abstract

Documentation of vestibular (hypo)function in children with hearing impairment indicates that 20% to 70% of these children demonstrate an element of vestibular end-organ dysfunction. Vestibular function plays an important role in balance control and the acquisition of motor milestones. Literature reports on motor delays: children with congenital VH reach specific motor developmental milestones, such as head control, sitting and independent walking, later than typically developing children. These findings highlight the need for an adequate evaluation tool for vestibular function and balance in hearing impaired children allowing construction and monitoring of a purposeful training program to improve vestibular function and balance. This PhD project aims to reach this goal through several work packages.  The first objective is to develop an adequate test protocol for vertical Dynamic Visual Acuity (vDVA) in children and use this protocol, in combination with the classic electronystagmogram (ENG) test, to improve identification of children with vestibular hypofunction among hearing impaired children. Subsequently vestibular function will be linked to the performance on balance tests (clinical tests and postural sway) as well as to gait parameters (obtained through kinesiological analysis) in order to gain insight into the role of the vestibular system in the development of dynamic balance and identify possible adaptation strategies. After identification of the hearing impaired children with vestibular hypofunction, the next objective is to construct a child-friendly rehabilitation program for this population. The effects of the vestibular rehabilitation program on vestibular function, balance and gait will be evaluated  in a prospective controlled trial study.

Duration: 1/1/2014 - 31/12/2018

Researchers

Onderzoeksgroep(en)

SimCP: een simulatieplatform om tredprestaties na een orthopedische ingreep bij kinderen met cerebrale parese te voorspellen

Abstract

The motivations behind this project are (1) the observation that it is very difficult to predict the functional outcome of a clinical treatment in children with cerebral palsy (CP), which often leads to follow-up treatments with an important socio-economic impact; and (2) the recent scientific progress in the domain of subject-specific neuro-musculoskeletal modeling which enables the development of computer simulations to predict the functional outcomefor individual patients. Therefore, this project aims at creating SimCP, a simulation platformthat will enable the clinician to compare the effect of different treatments and to determine which treatment has the highest potential of improving gait performance before the intervention.

Duration: 01/12/2014 - 30/11/2018

Financieringsbron(nen): IWT - TBM

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)

Opstellen van een articulerend 3D vormmodel voor een beter zitcomfort

Abstract

Er is een grote verscheidenheid aan lichaamsvormen. Het doel van dit project is om een statistisch vormmodel van de populatie op te stellen aan de hand van 3D scans van de buitenkant van het lichaam. Dit virtueel model kan volledig ingesteld worden, zowel in pose als in lichaamsvorm, waarbij de kenmerken ook instelbaar zijn. Hierdoor kan het gebruikt worden door productontwikkelaars om betere, comfortabelere, semi-gepersonaliseerde ontwerpen te leveren.

Duration: 01/01/2015 - 31/12/2018

Onderzoeker(s)

Onderzoeksgroep(en)