ENA data

Het ENA archiveert en codeert verschillende Vlaamse nieuwsprogramma’s en kranten, en stelt deze data ter beschikking van de Vlaamse onderzoeksgemeenschap. Zowel beeldmateriaal als metadata zijn beschikbaar op aanvraag. De dataset loopt van 2003 tot heden, en wordt elk kwartaal aangevuld met de meest recente data. Professoren, onderzoekers en studenten van universiteiten en hogescholen, journalisten, leraren, geïnteresseerden vanuit het middenveld en de overheid kunnen gebruik maken van de ENA data. Het Elektronisch Nieuwsarchief is bedoeld voor wetenschappelijk gebruik.


Nieuwsmonitor

Het ENA-team bundelt, samen met verschillende onderzoekers, frequent nieuwsdata samen in een Nieuwsmonitor. Een Nieuwsmonitor is een wetenschappelijk rapport in mensentaal, over een actueel topic in de Vlaamse Media.