In deze rubriek willen we het wetenschappelijk onderzoek dat we doen en dat veelal verschijnt in Engelstalige tijdschriften vertalen voor een breder publiek. U kan op deze pagina een overzicht vinden van de Nederlandstalige rapporten en onderzoeksnota's die door leden van onze onderzoeksgroep werden geschreven. Deze rapporten bevatten een beknopte weergave van de belangrijkste bevindingen van hun onderzoek.

 

Onderzoeksrapport in de kijker

Coronavirus zorgt voor meer blootstelling en bezorgdheid over (online) desinformatie