La (non-)reconnaissance du bouddhisme - indice d'un droit des cultes au point mort?

Source
Observatoire juridique du fait religieux en Belgique- (2019.01.03) p.

Belgisch boeddhisme, nog steeds niet-erkend: het eredienstenrecht op dood spoor?

Source
Actua leges-2 (2019) p.

Overheidsfinanciering voor geloofsgemeenschappen in Straatsburgse jurisprudentie

Source
Perspectieven op de godsdienstvrijheid en de verhouding tussen staat en religie : bundel ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het NTKR (Tijdschrift voor Recht en Religie) / Broeke, van den, C. [edit.]; et al.-p. 47-70
Author(s)

Perspectieven op de godsdienstvrijheid en de verhouding tussen staat en religie : bundel ter gelegenheid van het tienjarig bestaan van het NTKR (Tijdschrift voor Recht en Religie)

Source
Zutphen, Uitgeverij Paris, 2019,221 p.
Author(s)