Audio description for the theatre : a research-based practice

Source
The Routledge handbook of audio description / Taylor, C. [edit.]; Perego, E. [edit.]-p. 145-167

Sketching Tomorrow's Mediascape - And Beyond

Source
Journal of audiovisual translation - ISSN 2617-9148-5:2 (2022) p. 1-14
Author(s)

Theaterervaring bij blinden en slechtzienden : een cluster van mogelijkheden: een praktijkgericht onderzoek naar toegankelijkheidsmodaliteiten die bijdragen tot een inclusieve theaterervaring

Source
Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Departement Toegepaste Taalkunde en Departement Letterkunde, 2021,364 p.
Author(s)

Translating multisemiotic texts: the case of audio introductions for the performing arts

Source
JoSTrans : the journal of specialised translation - ISSN 1740-357X-35 (2021) p. 69-95
Author(s)

Accessible filmmaking : Integrating translation and accessibility into the filmmaking process

Source
Linguistica Antverpiensia - ISSN 0304-2294-19 (2020) p. 263-266
Author(s)