Milieuzakboekje 2022

Source
Mechelen, Wolters Kluwer, 2022,1543 p.
Author(s)
    Ann Carette, Pierre Lefranc, Tom Malfait, Erika Rentmeesters, Hendrik Schoukens

Over de beschikbare grondwatervoorraad en de verdere achteruitgang van een grondwaterlichaam in ontoereikende kwantitatieve toestand: de Doñana-zaak. Het Hof uit de bocht?

Source
Tijdschrift voor milieurecht - ISSN 0779-374X-6 (2022) p. 637-645
Author(s)

Ook plannen en projecten die slechts voor een korte tijd een achteruitgang in de toestand van een waterlichaam veroorzaken zonder verdere langetermijngevolgen moeten getoetst worden aan de voorwaarden uit artikel 4, lid 7 Kaderrichtlijn Water

Source
Milieu- en energierecht - ISSN 1373-4342-4 (2022) p. 262-265
Author(s)

Kostenterugvordering voor overheidsinterventies naar Belgisch recht

Source
Verhaal van door de overheid bij haar taakuitoefening gemaakt kosten, wetgever of rechter? / Meulebrouck, Michelle; et al.-p. 47-85
Author(s)

Vergoeding voor ecologische schade: enkele merkwaardigheden in recente rechtspraak uit het Waalse Gewest

Source
Milieu- en energierecht - ISSN 1373-4342-6 (2021) p. 610-620
Author(s)