Ann De Schepper

Vice-Rector for Education

Foto ID

Statute & functions

Mandaten
  • vicerector
Zelfstandig academisch pers.
  • gewoon hoogleraar

Internal mandates

Bestuursmandaat (Bestuursorgaan) Expertenmandaat (Expertenorgaan)

Contact

Campus Middelheim
Middelheimlaan 1
M.A.211
2020 Antwerpen
België
Tel. 032653006
       032654077
ann.deschepper@uantwerpen.be

Contact

Stadscampus
Prinsstraat 13
S.B.427
2000 Antwerpen
België
Tel. 032653006
       032654077
ann.deschepper@uantwerpen.be