De stem en het schrift : drie opstellen over de esthetische distantie in de vertelling, het humanisme en de toekomt van de boekcultuur

Source
Kapellen, Pelckmans, 2012,182 p.
Author(s)

Langage et subjectivité: vers une approche de différend entre Maurice Blanchot et Emmanuel Lévinas

Source
Louvain, Peeters, 2007,240 p.
Author(s)