Publications in the spotlight

Arbitrage in consumentengeschillen
Vanlerberghe Beatrix  
CDR in België. Buitengerechtelijke beslechting en oplossing van consumentengeschillen / Voet, S. [edit.]-p. 35-48
Citatielink
Actuele problemen inzake het bewijs in het sociaal recht
Vanlerberghe Beatrix  
Sociaal procesrecht / Van Regenmortel, A. [edit.]; et al.-p. 111-141
Citatielink
Gemeenschappelijke minimumnormen voor burgerlijk procesrecht in de Europese Unie : een eerste verkenning
Vanlerberghe Beatrix   Rutten Stefan  
Le Code judiciaire a 50 ans : et après? Hommage Ernest Krings & Marcel Storme-p. 27-60
Citatielink
Commentaar bij art. 608 Ger.W.
Verbist J.   Vanlerberghe Beatrix  
Gerechtelijk recht : artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer-p. 1-42
Citatielink
Commentaar bij art. 609 Ger.W.
Verist J.   Vanlerberghe Beatrix  
Gerechtelijk recht : artikelsgewijze commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer-p. 1-10
Citatielink

Full bibliography of this author