Naar een grotere rechtsvormende rol voor het Belgische Hof van Cassatie binnen de mogelijkheden en grenzen in een Europese gelaagde rechtsorde : een thematische rechtspraakanalyse in het domein van het procesrecht

Source
Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Faculteit Rechten, 2024,879 p.
Author(s)

De positie van de overheid als partij in de civiele procedure in België

Source
De positie van de overheid als partij in de bestuursrechtelijke respectievelijk civiele procedure : welke bijzonderheden gelden voor de overheid in die procedures en waarom? / Wiggers-Rust, L. [edit.]; Lierman, S. [edit.]-p. 97-128

Ontvankelijkheid van het cassatieberoep in burgerlijke zaken

Source
Procederen voor het Hof van Cassatie / De Baets, C. [edit.]; Oosterbosch, J. [edit.]-p. 255-320
Author(s)