Na de Klimaatzaak ook een Woonzaak?

Source
Ruimte : vakblad van de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning - ISSN 2032-0809-52 (2022) p. 44-47
Author(s)

Op zoek naar zilver... Krachtlijnen bij het woonbeleid in continue transitie

Source
25 jaar Vlaamse Wooncode – 1 jaar Vlaamse Codex Wonen van 2021. Op zoek naar zilver / Vandromme, T. [edit.]; Hubeau, B. [edit.]-p. 1-15

De strijd voor het recht op wonen: een bottom-upverhaal van 'bewakers' en 'huisvesters'

Source
Publiek gaan! Politiserend handelen in het sociaal werk / Boone, K. [edit.]; et al. [edit.]-p. 160-175
Author(s)