'The misery of the poor girls ... ' : exploring a case of collective bewitchment in Lier, 1602-03

Source
Parergon - ISSN 0313-6221-30:2 (2013) p. 81-108

Between religion and magic : clerics and common people in the Lier Witch Trials of 1589 and 1603

Source
Magic and the supernatural / Hendrix, S.E. [edit.]; e.a.-p. 31-39

Experiencing the supernatural in sixteenth-century Brabant : construction and reduction of the exceptional in everyday life

Source
Journal of social history - ISSN 0022-4529-46:2 (2012) p. 525-548
Author(s)

Van parochiepriester tot aartsbissschop : betrokkenheid van clerici in de bezetenheidsepidemie in het Lierse maagdenhuis (1602-1603)

Source
Post factum : jaarboek voor geschiedenis en volkskunde - ISSN 2031-9029-2bis (2010) p. 100-128

Betoverend Lier : de beleving van het bovennatuurlijke op het einde van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw

Source
Trajecta - ISSN 0778-8304-18:4 (2009) p. 320-344