'The misery of the poor girls ... ' : exploring a case of collective bewitchment in Lier, 1602-03

Source
2013,

Between religion and magic : clerics and common people in the Lier Witch Trials of 1589 and 1603

Source
Oxford, Inter-Disciplinary Press, 2012,

Experiencing the supernatural in sixteenth-century Brabant : construction and reduction of the exceptional in everyday life

Source
2012,
Author(s)

Van parochiepriester tot aartsbissschop : betrokkenheid van clerici in de bezetenheidsepidemie in het Lierse maagdenhuis (1602-1603)

Source
2010,

Betoverend Lier : de beleving van het bovennatuurlijke op het einde van de zestiende en het begin van de zeventiende eeuw

Source
2009,