Het advies van de Nationale Raad van de Orde der artsen over het vaccinatieprogramma tegen COVID-19: interpretatief, indicatief of verordenend?

Source
Tijdschrift voor gezondheidsrecht - ISSN 1372-3170-5 (2023) p. 395-401
Author(s)

De rechtsbescherming van de gedetineerde bij het ondergaan van een tuchtsanctie: van de Raad van State naar de Klachten- en Beroepscommissie (deel 2)

Source
Rechtskundig weekblad - ISSN 1782-3463-30 (2022-2023) p. 1163-1179
Author(s)

De rechtsbescherming van de gedetineerde bij het ondergaan van een tuchtsanctie: van de Raad van State naar de Klachten- en Beroepscommissie (deel 1)

Source
Rechtskundig weekblad - ISSN 1782-3463-29 (2022-2023) p. 1123-1138
Author(s)

De onderzoeksbevoegdheden van de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen inzake het feitenonderzoek: dode letter of springlevend?

Source
Tijdschrift voor bestuurswetenschappen en publiekrecht - ISSN 0040-7437-2022:5 (2022) p. 280-305