Tendensen in het Belgische buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht : het kan verkeren

Source
Verkeersrecht ('s-Gravenhage) - ISSN 0042-398X- (2021) p. 34-39
Author(s)

Staat art. 1386 BW op instorten? (noot onder Cass. 28 november 2016)

Source
Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht - ISSN 0775-2814- (2019) p. 631-634
Author(s)

Aansprakelijkheid van gevangenisartsen voor eigen fouten en van de FOD Justitie als aansteller én als bewaarder van een gevangenis met gebrekkig (onhygiënisch) sanitair (noot onder Antwerpen 30 april 2014)

Source
Tijdschrift voor gezondheidsrecht - ISSN 1372-3170-3 (2017-2018) p. 214-216

Heeft ervaring een plaats in de zorgvuldigheidsnorm?

Source
Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht - ISSN 0775-2814- (2017) p. 547-551