De persoonlijke aansprakelijkheid van de curator: een belangenafweging in functie van de concrete omstandigheden (noot onder Kh. Gent (afd. Brugge) 7 november 2016)

Source
2019,

Digitale inhoud en aansprakelijkheid: de Richtlijn Digitale Inhoud en Digitale Diensten en de Richtlijn Productaansprakelijkheid nader toegelicht

Source
Antwerpen, Intersentia, 2019,