Strafrechtelijke inbreuk als dé traditioneel aanvaarde uitzondering op het samenloopverbod : quo vadis?

Source
Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht - ISSN 0775-2814-6 (2023) p. 290-299

Verbintenis uit onrechtmatige daad

Source
Privaatrecht in hoofdlijnen. Volume 2 / De Corte, R. [edit.], De Groote, B. [edit.], Bruloot, D. [edit]

Art. VIII.1 WER

Source
Handels- en economisch recht : commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer-p.

Art. I.9 WER

Source
Handels- en economisch recht : commentaar met overzicht van rechtspraak en rechtsleer-p.