Smugglers : cooperation, organization and adaptability of smuggling networks in the Southern Netherlands, 1797-1810

Source
Antwerp, University of Antwerp, Faculty of Arts, Department of History, 2021,250 p.
Author(s)

'Het is weer donker maen' : smokkel en de nacht in de Kempen tijdens de Franse tijd

Source
Tijd-schrift : erfgoedpraktijk in Vlaanderen - ISSN 2034-6263-10:1 (2020) p. 70-81
Author(s)

Nachtloners : dragers en hun smokkelnetwerken in het departement van de Twee Neten, 1795 - 1810

Source
Jaarboek De Achttiende Eeuw - ISSN 2589-4617-52:1 (2020) p. 83-97
Author(s)

Na het Ancien Regime : de integratie van de Kleefse enclaves in Nederland

Source
De Liemers : land van grenzen tussen Rijn en Oude IJssel / van Heugten, W. [edit.]; Salemink, T. [edit.]-p. 102-111
Author(s)

‘Une activité que rien ne peut arrêter’ : smokkel en smokkelaars in het departement van de Twee Neten (1798 – 1813)

Source
Contemporanea-40:4 (2018) p.
Author(s)