Perfluorinated substances in the Flemish population (Belgium) : levels and determinants of variability in exposure

Source
Chemosphere - ISSN 0045-6535-242 (2020) p. 1-10
Author(s)
    Ann Colles, Liesbeth Bruckers, Elly Den Hond, Eva Govarts, Bert Morrens, Thomas Schettgen, Jurgen Buekers, Dries Coertjens, Tim Nawrot, Ilse Loots, Vera Nelen, Stefaan De Henauw, Greet Schoeters, Willy Baeyens, Nicolas van Larebeke

Blootstelling aan hormoonverstorende stoffen in consumptieproducten : op zoek naar linken tussen duurzaamheid, gezondheid en sociale ongelijkheid

Source
Armoede en sociale uitsluiting : jaarboek 2019 / Coene, Jill [edit.]; et al.-p. 165-179
Author(s)

Cocreatie van kennis en beleid in complexe milieudossiers : welke rollen voor de (publieke) milieusociologie?

Source
Wetenschappers in actie : een publiek sociologische-benadering / Vandermoere, Frédéric; et al.-p. 25-42
Author(s)

The added value of a surveillance human biomonitoring program : the case of FLEHS in Flanders (Belgium)

Source
International journal of hygiene and environmental health - ISSN 1438-4639-220:2A (2017) p. 46-54
Author(s)