Sustainable schools for sustainable education : characteristics of an ESD-effective school

Source
Antwerp, University of Antwerp, Faculty of Social Sciences, Department of Training and Education Sciences, 2021,214 p.

School effectiveness for education for sustainable development (ESD) : what characterizes an ESD-effective school organization?

Source
Educational management administration and leadership - ISSN 1741-1432- () p. 1-24

Evidentiegestuurd beleid of beleidsgestuurde evidentie? Het gebruik van empirische evidentie in de Commissie voor Onderwijs

Source
Tijdschrift voor onderwijsrecht en onderwijsbeleid - ISSN 0778-0443-3 (2019) p. 231-241