New models for family solidarity between unmarried partners

Source
Changing families, changing family law in Europe / Duden, K. [edit.]; Wiedemann, D. [edit.]-p. 59-72
Author(s)

Waarover maken feitelijke samenwoners ruzie? Een empirisch-juridische dwarsdoorsnede van de rechtspraak feitelijke samenwoning

Source
Tijdschrift voor privaatrecht - ISSN 0082-4313-60 (2023) p. 405-446
Author(s)

Unfinished business – Conceptuele ijkpunten voor een hervorming van het samenwoningsrecht

Source
Feestschrift voor Koen Geens / Wyckaert, Marieke [edit.]; et al. [edit.]-p. 550-555
Author(s)

Les nouveaux akte en attest van erfopvolging sont arrivés!

Source
Tijdschrift estate planning - ISSN 2295-0761-1 (2023) p. 5-9
Author(s)