Suggesties voor een effectieve aanpak in het secundair onderwijs : stimuleren van betekenisgerichte reflectie mét effect op het handelen en studiesucces

Source
Zorgbreed : tijdschrift voor integrale leerlingenzorg - ISSN 1780-6933-17:4 (2020) p. 32-37
Author(s)

Binnenklasdifferentiatie in het curriculum van de lerarenopleiding : hardnekkige misvattingen wegwerken

Source
Tijdschrift voor lerarenopleiders - ISSN 1876-4622-36:3 (2015) p. 17-27
Author(s)