De in- en uitstroom in het lerarenberoep vanuit vergelijkend perspectief

Source
Vlaamse Overheid – Beleidsdomein Onderwijs en Vorming, 2024,149 p.
Author(s)

Een krachtige leeromgeving voor elke leerling

Source
OnderWijsTijd : praktijkblad voor innovatie in school - ISSN 2736-562X-4:1 (2024) p. 28-31
Author(s)

Stimulating school development : preconditions for professionalization trajectories which make a difference

Source
HEADlight magazine-1 (2024) p. 2-4